Show simple item record

dc.contributor.advisorMadsen, Anders Aasgard
dc.contributor.advisorBekken, Tor Einar
dc.contributor.authorBarlaup, Helene Nævdal
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:26Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610363
dc.description.abstractDenne oppgaven belyser sammenhengen mellom temaene lærer–elev–relasjon og elevers trivsel i skolen. Jeg ønsker å finne ut hvordan elever på ett sjuende trinn opplever at læreren bør være mot dem for at de skal trives på skolen. Dette ønsker jeg å forske på da jeg ser det som viktig at læreren vet hvilken påvirkning hun har på elevers trivsel. For å finne ut mer om dette har jeg tatt i bruk kvalitativ metode i form av refleksjonsnotat, og stilt 50 elever på sjuende trinn to spørsmål. I oppgaven drøfter jeg mine funn opp imot selvbestemmelsesteori, teori om sosial støtte og teori om den autoritative klasselederen. Konklusjonen jeg har kommet frem til er at elevene på dette sjuende trinnet er opptatt av å ha en autoritativ lærer, som gir elevene sosial støtte, dekker elevenes behov for kompetanse og tilhørighet, og legger til rette for et godt læringsmiljø.
dc.description.abstractThis thesis explains the connection between the subjects teacher-student-relations and the students wellbeing. I want to determine how students in one seventh grade class feel their teacher should act towards them for them to achieve a feeling of wellbeing. I want to research this as I value the importance of a teacher knowing her impact on the students. To explore this I have utilized a qualitative method in the form of a reflection paper, and surveyed 50 students in one seventh grade class. In the thesis I reflect on my discoveries towards the self-determination theory, theories about social support and theory about the authoritative leader of the class. My conclusion is that students at this level desire an authoritative teacher, who gives the students social support, covers the students need for competence and belonging, and facilitates a positive class environment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLærer-elev-relasjonen og trivsel i skolen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record