Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKirkvold, Lillian
dc.contributor.authorHanssen, Trine
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:04Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610330
dc.description.abstractPå grunn av viktige forkjempere som kjempet for at skolen skal være for alle og tilpasset etter elevenes behov, får vi en Grunnskolelov i 1969. Tilpasset opplæring blir derfor et prinsipp som står sterkt i «den inkluderende skolen». Senere får vi en utviding av loven som sier at alle elever som mottar spesialundervisning skal få en individuell opplæringsplan. Opplæringsplanen skal være skreddersydd etter elevens behov, og det finnes mange variasjoner innenfor hvordan man velger å løse dette. Opplæringa kan skje gjennom en differensiering innenfor det ordinære opplæringstilbudet eller gjennom spesialundervisning. Spesialundervisning kan skje i det ordinære klasserom eller i et segregert tilbud alene eller i en gruppe. For at en elev skal føle seg inkludert er det tre former for inkludering som må være tilfredsstilt. Både faglig, sosial og psykisk inkludering er alle like viktig for at en elev skal føle seg som en del av fellesskapet. Segregert undervisning kan derimot by på noen utfordringer for inkluderinga, og det er nettopp dette denne oppgaven kommer til å ta for seg.
dc.description.abstractDue to important protagonists who fought to make the school a place for everyone and adapted to their needs, we get “Grunnskoleloven” in 1969. Because of this, the principle of adaptive education is the foundation of what is about to be “a including school for all”. Subsequent an expansion of the law that claims that all pupils who get special education has the right to get an individual training plan. The training plan is meant to be perfectly adapted to the individual pupil. How one decides to organize the education is variable. The education can take place in the ordinary classroom or in a segregated tuition alone or with a group. For the pupil to feel like a member of the community there are three forms of inclusion that must be satisfied. These three forms of inclusion is technical, social and mental inclusion. Segregated tuition can offer challenges towards inclusion of a pupil, and this is the main subject of my assignment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInkludering i segregert undervisning
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel