Show simple item record

dc.contributor.advisorErvik, Hilde
dc.contributor.advisorSvendsen, Bodil
dc.contributor.authorLeber, Ørjan
dc.date.accessioned2019-08-23T14:08:03Z
dc.date.available2019-08-23T14:08:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610329
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om seksualundervisning, der lærerne vil være hovedfokuset. Oppgaven vil ta utgangspunkt i barneskolen, som vil si at tematikken er alt fra 1.klasse til 7.klasse. Formålet med denne oppgaven er å belyse seksualundervisningens praksis, gjennom å se på utfordringer og muligheter seksualundervisere har i grunnskolen. Lærerne står foran en rekke utfordringer når det kommer til seksualundervisning. Blant annet gjøres det funn knyttet puberteten. Lærere opplever stort sprik i pubertet, der enkelte jenter får første menstruasjon meget tidlig. Dette kan by på store utfordringer for lærer og skolen. Med utgangspunkt i dette og andre utfordringer oppstår spørsmålet om seksualundervisning burde komme inn før i skolen. Det er derfor noe uklart når elevene skal starte å lære om temaet og hvor mye det i så fall trengs. Dekker dagens undervisning elevenes behov, og hvilke utfordringer er det læreren må tilrettelegge for eleven. I oppgaven skal vi se hvordan lærere opplever seksualundervisningen gjennom kvalitative intervjuer med to lærere og en helsesøster. Dette ønsker jeg å gjøre gjennom å se hvilke utfordringer og hvilke muligheter underviserne har. Temaene som skal belyses i oppgaven vil være; Hvordan opplever lærere seksualundervisning, pubertet, samarbeidspartnere, relasjoner, retningslinjer, hvilke fag angår det, hvor mye skal det undervises og når skal seksualundervisning inn i skolen. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan opplever lærere egen rolle i møte med seksualundervisning?
dc.description.abstractThis thesis aims to show teachers experience with sex education. The thesis is based upon research from primary school. The purpose with the thesis is to highlight the practice of sex education, through looking at challenges and opportunities within the field. The teachers experience a lot of challenges as it requires a lot of knowledge about puberty and when it hits. The teachers experience that puberty and menstruation hits very early in girls. And this can be very challenging, not only for the girls, but the teachers and the school. When should sex education become a part of the primary school curriculum? Does todays education meet the students’ needs? And how can the teacher faciliate for the pupils. In this thesis we’re going to see how the teachers experience sex education. The method used is a qualitative interview with two teachers and a school nurse. I wish to disclose the challenges and the opportunities the teachers are facing teaching sexual education. The themes highlighted in this bachelor is; How the teachers experience sex education, puberty, collaborators, relations, guidelines, what subjects includes sex education, how much time should we spend on sex education in class and when should we start with sex education classes. My following research question is: how does teachers experience their own role in collaboration with sex education?
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSeksualundervisning i småskolen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record