Show simple item record

dc.contributor.advisorEikeseth, Unni
dc.contributor.authorBjørhusdal, Therese
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:27Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610282
dc.description.abstractTemaet for bacheloroppgaven er rap i naturfagundervisning. Mange sliter med naturfaglige begrep, og velger bort realfagene på videregående. Det er derfor viktig med god naturfagundervisning hvor man begynner tidlig med å lære bort begrepene. Jeg har sett på en litt annerledes måte å lære naturfag, gjennom rap. Jeg har gjennom min forskning intervjuet tre lærere som har deltatt i et forskningsprosjekt hvor de har tatt i bruk rap som en læringsmetode i naturfag. Gjennom intervjuene har jeg funnet ut at rappen kan fungere som et stillas for elevene. Dette er måte å lære på som tar lengre tid, men samtidig så husker man nok bedre ved å lære på en slik måte. Lærerne har en oppfatning om at elevene liker denne måten å lære på. Jeg har drøftet lærenes svar i lys av ulik teori. Lærerne var svært positive til denne formen for læring, og jeg har derfor forsøkt å ha et litt kritisk syn til det i drøftingen.
dc.description.abstractThe theme of this bachelor`s thesis is rap in science education. Many pupils struggle with scientific terms, and choose not to have science in high school. Therefor it is important with good science education, and to start early with the learning of science concepts. I have been looking at a different way of learning science terms, through rap. In my research I have interviewed three teachers which all of them has attended a project where they use rap as a teaching method in science. Through my interviews I found out that rap can be used as a scaffold for the pupils. This way of learning the terms takes some time, but it is a bigger chance that you will remember it. The teachers have an opinion that the pupils like this way of learning. I have discussed the teachers answers in light of some different theories. The teachers were very positive to this way of learning, and I have therefor tried to have a little critical view in my discussion.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLærerens syn på bruk av rap som en del av naturfagundervisningen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record