Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsson, Maja Reinåmo
dc.contributor.authorBullgård, Erlend Kristoffer
dc.date.accessioned2019-08-23T14:07:04Z
dc.date.available2019-08-23T14:07:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610248
dc.description.abstractI denne oppgaven har det blitt undersøkt på hvilke måter karakterer kan påvirke ungdomsskoleelevers motivasjon. Undersøkelsen er basert på hva tre elever på åttende trinn mener om å gå på en skole der de kun får karakterer til halvårsvurderingene og sluttvurderingen. Empirien ble innhentet ved hjelp av kvalitative intervju og funnene fra disse intervjuene blir drøftet i lys av teorier innen motivasjon og vurdering i skolen. Noen av funnene tyder på at elever kan bli mer prestasjonsorienterte fremfor oppgaveorienterte med karakterer i hverdagen og selvverdet kan i tillegg bli truet oftere. Det er også tegn på at elevene muligens har mer nytte av tilbakemeldingene hvis de kommer uten en karakter.
dc.description.abstractIn this thesis, it has been investigated in which ways grades can influence the school pupils' motivation. The investigation was based on what three pupils in the eighth grade think about going to a school where they only receive grades for the half-yearly assessments and the final assessment. The empirical data was obtained using qualitative interviews and the findings from these interviews are discussed in light of theories in motivation and assessment in school. Some of the findings indicate that students can become more performance-oriented rather than task-oriented with having grades in their daily school lives and their self-esteem may also be threatened more often. There are also signs that students may benefit more from the feedback if it comes without a grade.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVurdering for motivasjon
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel