Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsson, Maja Reinåmo
dc.contributor.advisorTesfamicael, Solomon Abedom
dc.contributor.authorRakstang, Anne Lea
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:16Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610168
dc.description.abstractI denne oppgaven ønsker jeg å komme med et bidrag til feltet elevers motivasjon og bruken av anmerkninger i skolen. For å gjøre dette prøver jeg å finne svar på problemstillingen ” På hvilke måter påvirkes elevers motivasjon i en klasse på 10. trinn av anmerkninger?”. For å samle empiri har jeg brukt en kvalitativ spørreundersøkelse, og en påfølgende kvalitativ analyse. Jeg har også analysert deler av datamaterialet kvantitativt for å se på noen generelle tendenser, men dette er imidlertid ikke gjenstand for drøfting i denne oppgaven. For å finne svar på problemstillingen, fant jeg gjennom analysen 3 kjernekategorier; nytteverdi og konsekvenser, stress og press, og til slutt fokus og følelser. Gjennom resultat finner jeg at anmerkninger er en faktor som påvirker elevers motivasjon, selv om den ikke er stor. Det er stort sprik i det informantene svarer når det gjelder påvirkning av anmerkninger, og det er derfor ikke lett å gi et entydig svar på problemstillingen. Fokuset gjennom oppgaven har ikke vært å få et svar, men å heller utvikle en forståelse for meg selv som lærerstudent og snart utdannet lærer. Tematikken er svært lite opplyst, og min oppgave kan være et lite, men betydningsfullt bidrag til feltet.
dc.description.abstractIn this study I wish to enlighten the reader about the use of remarks in school, and how this affects the pupil’s motivation. I have therefore tried to answer the research question: In what ways are pupils` motivation in a class at tenth grade influenced by remarks? It was conducted a qualitative study with data retrieval from a survey printed out on paper. 22 students took part in the study. The surveys were processed and analysed both qualitatively and quantitatively. However, the qualitative analysis is the main focus in the discussion. Through the analysis, I found three core categories; utility and consequences, stress and pressure, focus and emotion. The results show that remarks is a factor that influences pupils, even though the influence is small. There is a large gap in the informant’s answers, ant it is therefore not easy to give an unambiguous answer to the research question. The focus through this study has been to develop an understanding for me as a teacher student and soon to be teacher, rather than finding an answer. The thematic is not a very enlightened thematic, and my study can be a small but important tribute to the field.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleElevers motivasjon og bruken av anmerkninger i skolen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record