Show simple item record

dc.contributor.advisorØyvind Haugan Lien - Tuva Schanke
dc.contributor.authorIhlen, Asbjørn B.
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:11Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610157
dc.description.abstractGjennom prosessen med denne bacheloren har jeg fått muligheten til å arbeide med et forskningsprosjekt. Dette forskningsprosjektet har blitt utført som en casestudie har inneholdt en spørreundersøkelse og jeg har gjennomført denne med den klassen jeg har hatt praksis i dette semesteret. I denne klassen har det deltatt 44 av 53 elever som inneholder en jevn fordeling av gutter og jenter. Spørreskjemaet som jeg lagde ble lagt på grunnlag av observasjoner jeg hadde observert i klassen som en ikke-deltakende observatør og spørsmål jeg lurte på når jeg begynte med bacheloren. Når jeg skulle gjennomføre min undersøkelse i klassen opplevde jeg at kommunikasjonsproblemer mellom lærerne og oss, praksiselever, gjorde at selve gjennomføringen ble litt kaotisk, noe jeg definitivt ville gjort noe med dersom jeg skulle gjennomført dette på nytt. Flere elever var ikke tilstede ved begynnelsen av timen og ble derfor nødt til å gjennomføre denne når de kom tilbake. Noe som kan ha medført at noen fikk annerledes beskjeder enn andre. Kategoriene jeg fant ble har sin bakgrunn i datamaterialet da min oppfatning var at teoretiske kategorier ikke passet inn tatt i betraktning av mitt forskningsspørsmål. Når jeg videre skulle lage koder knyttet opp mot kategoriene så jeg på svarene som ble gitt på spørsmålene og trakk ut det som oftes kom opp og det jeg oppfattet som de viktigste delene av svarene jeg fikk. Med forskningsspørsmålet “Hvordan opplever elevene på 8 trinn på skolen jeg gjennomførte min praksis lekser og ville de endret på noe om de fikk muligheten?” har jeg sett på både effekten elevene mener lekser har, jeg har sett på hvilken betydning elevene mener lekser har for forståelsen de har i ett fag og jeg har sett på endringer elevene ønsker å gjøre med lekser. Det jeg har funnet ut i forhold til dette forskningsspørsmålet er at opplevelsene elevene har er delt. Det er ikke mulig å trekke en enkel konklusjon ut som dekker alle elevene som deltok i spørreundersøkelsen. Det jeg derimot kan si noe om er at elevene som deltok på min undersøkelse har meninger om temaet lekser. Det er mulig å se ut fra svarene som er gitt i undersøkelsen at det er rundt 35 av 44 elever som ser en effekt av det å gjøre lekser og som opplever at lekser hjelper dem både med å gjøre det bedre på skolen, men også har bidratt til at de lettere greier å sette av tid til lekser de får i fremtiden og øving til prøver de skal ha. Her ser vi at lekser har hatt en effekt på personlighetstrekk ved elevene slik som tidsstyring og initiativ. Det er også mulig å se at 30 av 44 elever ser at lekser bidrar til at elevenes forståelse i faget øker. Dette viser at størstedelen av elevene i klassen jeg gjennomførte spørreundersøkelsen ser en positiv effekt ved lekser. Elevene kom også med mange og varierte forslag når det kom til hvordan de ønsket at leksene skulle gjennomføres i fremtiden. Dette var ideer som at elevene kunne få delta i bestemmelsen av hvilke lekser elevene skulle gjøre og de kom også med eksempler på oppgavetyper de tenker kunne være interessante å arbeide med. Det var også noen av elevene som ønsket lengre skoledag slik at de fikk mer tid på skolen til å jobbe med oppgavene slik at de fikk fri når de gikk hjem. Det var også de som ønsket at leksene skulle kuttes og at skolen ble en leksefri skole. Leksefri skole og lengre skoledager var ideene som gikk oftes igjen hos elevene. Jeg kan dermed si at eleven som deltok i min spørreundersøkelse opplever lekser veldig forskjellig. Det finnes både de som har positive og negative opplevelser av lekser, noe jeg forventet fra starten. Det at det var en så stor overvekt av elever som så en effekt av lekser og som så en forbedret forståelse av lekser var større enn det jeg hadde trodde fra begynnelsen. Elevene er også reflekterte rundt ideene de har til endringer på lekser, noe jeg synes er gledelig fordi det er viktig å ikke bare godta alt som blir sagt eller skrevet.
dc.description.abstractThroughout this research project I will try to answer a research question that is “How does the students of an 8th grade class, that I have my practice in, experience homework and if they were given the opportunity how would they change the way it is done today?”. I did this research project in a class that had 44 students present and with an close to equal amount of boys and girls. To answer my research question I decided to create a survey that I made based on questions I was wondering when I started the bachelor and questions I got through observation in the classroom. I did the survey during a class where things got a bit hectic due to information not given to the practice students. This made it so that part of the class was away when I first went through the survey and this could have caused some of the students to get different information then the rest. When I look through the answers given by the students in the survey I found that theoretical categories did not fit with what I was trying to show. I therefore made my own categories and then made my codes from the answers that was given by the students. During this I have looked at the effect the students think homework has, I have looked at the importance homework has on the students understanding of their subject and I have looked at the changes the students would like to see be made to how their homework has been done. I have found out that it was not possible to draw a simple conclusion due to the answers given by the students, but I can say that there are several opinions on the matter. I can see through the answers given that 35 out of the 44 students see that doing homework has an effect both in evolving their personal skills, but also has an effect on how they do in school. I could also see that 30 out of the 44 said that homework helps them increase their understanding of the subject. The students did also have a lot of ideas on how to change the way they do homework. The most common ones was to have longer school days or have homework free schools. But they also wanted for the students to be able to contribute more on how and what is given as homework. I can say that they students that took part in my survey has different thoughts on homework and that there are both positive and negative sides to their thoughts.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLekser på ungdomsskolen En casestudie
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record