Show simple item record

dc.contributor.advisorLie, Tove Grete
dc.contributor.authorHolm, Øyvind Sigtbakken
dc.date.accessioned2019-08-23T14:06:11Z
dc.date.available2019-08-23T14:06:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610156
dc.description.abstractI denne analysen belyser jeg hvordan danning kommer til uttrykk i NOU 2015: 8 og kjerneelementer i faget samfunnsfag for grunnskolen. Ved å redegjøre for danningsteori med bakgrunn i blant annet Jon Hellesnes sin veletablerte og anerkjente artikkel En utdana mann og eit dana menneske, opprinnelig utgitt i 1969, og Bernt Gustavssons bok Utbildningens förändrade villkor fra 2009 konkretiserer jeg et syn på danning og kunnskap som stammer fra Aristoteles. Dette danningssynet tar utgangspunkt i at alle mennesker kan og bør handle og leve godt ved hjelp av å bruke kritisk refleksjon. NOU 2015: 8 er et viktig dokument, fordi det utgjør grunnlaget for en pågående fornyelse av læreplanen som sikter på å gjøre den norske skole i stand til å møte de kompetansekravene et framtidig arbeids- og samfunnsliv stiller til framtidas medborgere. I min analyse viser jeg hvordan dannings- og kvalifikasjonsaspektene ved skolens samfunnsmandat har blitt forenet i en bred forståelse av kompetansebegrepet. Gjennom vedtekt sommeren 2018 ble det vedtatt hvilke kjerneelementer som legger føringer for fagfornyelse, og jeg viser spesielt sterkt samsvar mellom kjerneelementene for samfunnsfag og anbefalingene fra NOU 2018: 8. Hvis kjerneelementene samsvarer i like stor grad for alle fag, er det naturlig å tenke at danning dermed vil bli en grunnleggende del av den utdanninga læreplanverket LK20 legger til rette for.
dc.description.abstractIn this analysis I show how formative aspects, commonly known in the English speaking world as liberal education, are expressed in NOU 2015: 8 and the core elements of the social studies curriculum for grades 1 through 10. By presenting formative theories with a theoretical background in Jon Hellesnes’ established and recognized article En utdana mann og eit dana menneske (Loosely translated as An educated man and a formed human), originally published in 1969, and Bernt Gustavsson’s book Utbildningens förändrade villkor (The changed terms of education) published in 2009, I attempt to make a view of knowledge and formation inherited from Aristotle into workable criteria. This is a view of formation based on an idea that all people can and should act and live well, through the use of critical thinking. NOU 2015: 8 is an important document, in that it is the basis for a current renewal of the curriculum, aiming to make Norwegian school capable of meeting the demands for competency posed by future work and societal life. I my analysis, I show how formative and qualifying aspects of the schools mandate are united in what is referred to as a broad understanding of competency. In the summer of 2018, certain core elements for the renewal were passed as by-law. I show a strong correlation between those core elements relating to social studies and the recommendations made in NOU 2015: 8. If the core elements have the same degree of correlation across all subjects, it is only natural to assume that the formative aspect will be one of the major building blocks of the curriculum of LK20.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDanning i opptakten til en ny læreplan
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record