Show simple item record

dc.contributor.advisorMitchell, Domhnall Martin Eoin
dc.contributor.authorLien, Julie Strømme
dc.date.accessioned2019-08-23T14:04:12Z
dc.date.available2019-08-23T14:04:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610024
dc.description.abstractMennesker er omringet av vold overalt. I litteratur har vold alltid vært et populært tema for forfattere, siden det er veldig lett å kjenne seg igjen i. I denne oppgaven har jeg studert tre forskjellige amerikanske noveller, hvor et av hovedtemaene har vært vold. Hensikten med oppgaven har vært å diskutere hva som får folk til å ty til vold, i lys av disse tre novellene. De representerer alle tre forskjellige typer vold. Psykisk vold; vold fremkalt av alkoholmisbruk; og vold som følge av tradisjoner. Novellene er: ​The Black Cat, av Edgar Allan Poe publisert i 1843; The Yellow Wallpaper, av Charlotte Perkins Gilman publisert i 1892; og ​The Lottery, av Shirley Jackson publisert i 1948. Jeg har analysert novellene og diskutert hvordan vold blir fremstilt i dem. Jeg har brukt forskjellige artikler for å finne teorier og forskning til å støtte funnene mine. Disse inneholder blant annet studier om effekten av alkoholmisbruk, psykologien bak farger, og filosofiske teorier om menneskelig adferd. Resultatene har vist at forfatterne bruker mange symboler for å knytte tekstene til temaet. Som et isfjell, ligger meningen bak historien under vannflaten.
dc.description.abstractMankind is surrounded by violence everywhere. In literature, violence has always been a popular theme among authors, as it is something people connect to very easy. In this thesis, I have been studying three short stories of American origin where violence is a central theme. The purpose has been to discuss what makes people root to violence, in light of these short stories. All of them represent three different types of violence. Mental violence; violence caused by substance abuse; and violence caused by tradition. The stories are: ​The Black Cat, by Edgar Allan Poe published in 1843; ​The Yellow Wallpaper, by Charlotte Perkins Gilman published in 1892; and The Lottery, by Shirley Jackson published in 1948. I have analyzed the three short stories, put them up for comparison and discussed how violence is portrayed in each one of them. I have used various articles to find theories and research material to back up my findings in the stories. Among others, these include studies on the effects of alcohol abuse, the psychology behind colors, and philosophical theories on human behavior. The results have shown that a great deal of symbols and hidden meanings lie in the way the authors write, to connect the stories to a certain theme. Like an iceberg, the meaning of the story lies beneath the surface of the water.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Evil Within - An analysis of three American short stories of the 19th and 20th century
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record