Show simple item record

dc.contributor.advisorMæhlum, Brit
dc.contributor.advisorHårstad, Stian
dc.contributor.authorGunnerød, Julie
dc.date.accessioned2019-08-23T14:04:06Z
dc.date.available2019-08-23T14:04:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610016
dc.description.abstractSammendrag Denne studien handler om motivasjonen fem håndverksbryggeri i Trøndelag har for å gi produktene sine navn. Gjennom dybdeintervju med Austmann Bryggeri, Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk, Bryggeriet Frøya, Inderøy Gårdsbryggeri og Stolt Bryggeri har jeg fått et innblikk i hvordan bryggeriene tenker når de skal gi produktene navn. Jeg argumenterer for at navn gis for å skape en form for mening. Hva bryggeriene legger i denne meningen er ulikt, men for mange forsterker stedstilknytning bryggerienes sosiale identitet, i tillegg til at utvalget også viser at dette ikke trenger å være meningsbærende. Analysen deler jeg i tre hoveddeler, og i den første delen er det denne stedligheten som har hovedfokus, mens i den andre delen går jeg djupere inn i enkelte navn og ser blant annet på skrivemåte. Den siste delen av analysen handler om bryggerienes bruk av historiefortelling som et virkemiddel for å vise fram produktene og produktnavnene sine. Alle disse kategoriene er språklige grep bryggeriene tar for å «pakke inn» produktene, og fylle dem med mening. Hva som gir mening, og dermed er veldig viktig for ett bryggeri, trenger nødvendigvis ikke være like viktig for et annet. Gjennom denne studien om navngiving hos trønderske håndverksbryggerier forsøker jeg altså å vise et språkmangfold som viser stort potensiale til å få mer oppmerksomhet.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleÅ pakke inn øl i språk - en sosiolingvistisk studie av navnevalg hos fem trønderske håndverksbryggerier
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record