Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerntsen, Kirsti Elisabeth
dc.contributor.authorArnoco, Mary Edenissa
dc.date.accessioned2019-08-21T14:03:41Z
dc.date.available2019-08-21T14:03:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609671
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hva som kan gjøres for å forbedre digitaliseringen ved en skatteetat i land som har dårlig infrastruktur, status for nåværende system beskrives også. I dette studiet vil nåværende ''electronic filing and payment system” bli brukt som basis for å beskrive hvordan digitalisering fungerer ved skatteetaten på nåværende tidspunkt, inkludert problemene som oppstår når systemet ikke virker. Det ble brukt en induktive kvalitativ metode i oppgaven som ble formet som en «Case Study» Datainsammling ble gjort gjennom semi-struktturerte intervjuer. Intervjuene ble ikke begrenset til spesielle aldersgrupper. Studien fokuserer på fordeler og ulemper ved å bruke sentraliserte eller desentraliserte databaser og hvem av dem som er best å bruke i et lans som består av mange øyer slik som Filippinene. Oppgaven diskuterer hvorfor mesteparten av digitaliseringsprosjekter utført av det offentlig ikke lykkes og hvordan dette kan unngås ved å se på «reality-gaps», «lack of awarness» eller manglende vilje fra politikere. Denne oppgaven presenterer kortsiktige løsninger på utfordringene som oppstår i et utviklingsland som Filippinene. Flere metoder ble brukt for å skaffe data slik som, personlige intervjuer, semistrukturerte intervjuer og private eposter.
dc.description.abstractThis thesis seeks to understand on what can be done to improve digitalization in a public tax office that has an unreliable infrastructure and the state of the currently used system. This study will use the electronic filing and payment system as a basis of how digitalization currently works in the public tax office, and the challenges faced when the system fails. An inductive qualitative approach was selected, and the research was designed as a case study. Data collection was conducted through semi-structured interviews. The interview conducted was not focused on a specific age group. The study focuses on the advantages and disadvantage of a centralized versus a distributed database systems and which of the two may be best suited for archipelagic countries like the Philippines. The research discusses how most e-Government projects are bound to failure and how to avoid such failures based on reality gaps, lack of awareness or lack of political will from political managers. This study presents ideas for short-term solutions with regards to the challenges and issues in a developing country like the Philippines. A variety of measurements were used, including face-to-face interviews or semi-structured interviews and private emails.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitalisering i Filippinene: Hva kan gjøres for å forbedre digitalisering hos "Bureau of Internal Revenue"?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel