Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMathisen, Geirnb_NO
dc.contributor.advisorStavdahl, Øyvindnb_NO
dc.contributor.authorStølen, Reidarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:06:53Z
dc.date.available2014-12-19T14:06:53Z
dc.date.created2013-08-28nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier643784nb_NO
dc.identifierntnudaim:4032nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/260856
dc.description.abstractSnøggtilverking eller rapid prototyping er eit samleomgrep for prosessarsom produserar mekaniske delar på ein rask, rimeleg og/eller enkel måte.Denne oppgåva handlar om utviklinga av eit styresystem til ein ny prosessfor snøggtilverking. Denne nye prosessen er unik fordi den ikkje brukar oppnoko av materialet den brukar til å lage ein modell. Dermed får den minimaledriftskostnader og er miljøvenleg fordi den ikkje produserar søppel av gamlemodellar. Dette får den til ved at den tilverkar modellane i voks som kansmeltast om att til eit nytt emne når det ikkje lenger er bruk for modellen.Utgangspunktet for modellane er eit sylinderforma voksemne. Maskinaformar det etter ein digital 3D-modell ved at tre datastyrte motorar styrereit varmt sugerøyr over modellen slik at den overødige voksen blir smeltaog sugd vekk. Hovudvekta i denne oppgåva har vore å lage styresystemetfor desse motorane slik at det varme sugerøyret eller smeltespissen føljer einbane som vil lage den ynskte modellen med utgangspunkt i ei StL-l avein tredimensjonal modell. Oppgåva inneheld og eit kapittel med ei teoretiskutgreiing om voksar og kva for eigenskapar dei har som er relevante for denneprosessen i tillegg til eit kapittel om matematisk modellering av relevantedelar av prosessen.Styresystemet er todelt med eit matlabskript som les StL-ler, reknar uthorisontale snitt, genererar ferdige koordinatbanar som motorane kan følgeog skriv alle koordinatane til ei l. Sjølve motorstyringa er realisert i Labview.Det les koordinatane frå la og styrer dei tre motorane slik at smeltespissenføljer dei utrekna banane.Maskina har endå ikkje greidd å lage særleg gode modellar på grunn avat smeltespissen som vart laga i praksis viste seg å kortslutte etter kort tidsbruk. Styreprogrammet er difor testa ut i størst grad med ein blyant montert istaden for smeltespissen. Blyanten teikna banane som smeltespissen skulle hafølgd på eit papir som var festa på dreieskiva. Denne testmetoden eliminerarhøgdestyringa, men denne styringa såg ut til å fungere nt ved utprøvingutan voks på dreieskiva. Blyantteikningane vart tilstrekkeleg presise til atein voksmodell ville ha vorte meir enn nøyaktig nok dersom smeltespissenhadde følgd dei same banane som blyanten gjorde.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for teknisk kybernetikknb_NO
dc.subjectntnudaim:4032no_NO
dc.subjectMTTK teknisk kybernetikkno_NO
dc.subjectReguleringsteknikkno_NO
dc.titleStyresystem for ein snøggtilverkingsprosessnb_NO
dc.title.alternativeControl system for a rapid prototyping machinenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for teknisk kybernetikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel