Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOnshus, Tor Engebretnb_NO
dc.contributor.authorVik, Frode Hauglandnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:05:32Z
dc.date.available2014-12-19T14:05:32Z
dc.date.created2012-06-21nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier536422nb_NO
dc.identifierntnudaim:3322nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/260558
dc.description.abstractGjennom denne oppgaven vil leseren gjøres kjent med Ormen Lange landanlegg for produksjon av gass. I oppgaven presenteres bakgrunnsinformasjon for alle store hovedsystemer som inngår i forbindelse med oppstart av gassforedlingsprosessen. For at oppgaven skulle være gjennomførbar har en måtte begrense oppgaven til å kun omhandle sekvenser i hydrokarbonduggpunktssystemet. Kort oppsummert kan en si at oppgaven bygger på følgende problemstillinger:1. Kan en redusere tiden det tar å starte opp gassanlegget etter en produksjonsstans?2. Er det mulig å forenkle operatørens oppgaver i forbindelse med oppstart av anlegget?'Å finne svar på disse spørsmålene har skapt mye hodebry og utfordringer, men slik resultatet kan presenteres i dag vil kunnskapen kanskje kunne bidra til ny forståelse og innovative løsninger for fremtiden. I de eksisterende sekvensene som er laget for Ormen Lange, må en starte en produksjonslinje om gangen. Dette innebærer å starte resirkulasjon av gass for å få gassen innenfor salgsspesifikasjonene, samt å legge over til eksport når gassen oppnår disse spesifikasjonene. Når den første produksjonslinjen er lagt til eksport, vil en kunne starte neste produksjonslinje.I denne oppgaven skisseres en løsning som gjør det mulig å starte begge produksjonslinjer parallelt. Denne løsningen vil, med de antagelser gjort i oppgaven, kunne bidra til å redusere oppstartstiden med inntil 1 time. Dette oppnår en ved å synkronisere oppstarten til begge produksjonslinjer, samt at en fordeler gassgjennomstrømningen mellom linjene. Beregninger gjort av Aker Kværner viser at en i resirkulasjonslinjen kan ha en gassrate på 20MSm3/sd. Dette gjør det mulig å starte begge produksjonslinjer samtidig ved hjelp av Joule Thompson (JT), men ikke med Turbo Ekspander (TEX).Men en ønsket ikke bare å redusere oppstartstiden, det er også ønskelig å forenkle operatørens oppgaver. I første del av oppgaven gjennomføres design og implementasjon av sekvenser, med hovedfokus på å redusere oppstartstiden. For å rette fokus mot operatøren har det blitt gjennomført analyser av disse nye sekvensene. Dette er gjort for å kunne konkretisere hvilke tiltak som kan iverksettes for å bidra til å forenkle operatørens oppgaver.Løsningen som er valgt i oppgaven går ut på å samle alle operatørens oppgaver i første steg av sekvensene. Dette gjøres for at sekvensene ikke skal bli hengende og vente på operatørens bekreftelser eller aksjoner etter at sekvensene er startet. Ved at operatøren utfører alle aksjoner og bekreftelser i første steg, oppnår en at de øvrige stegene i sekvensene blir automatisert. Dette har vist seg svært nyttig, når en ønsker å benytte en hovedsekvens for å automatisk starte andre sekvenser. Da kan en legge alle operatørens oppgaver inn i hovedsekvensen, slik at sekvensene som kjøres fra hovedsekvensen ikke krever operatørens inngripen etter at de er startet.I den siste delen av oppgaven rettes fokus på kommunikasjonen mellom menneske og maskin. Det ble gjennomført en heuristisk evaluering av brukergrensesnittet og resultatet viser noen områder med forbedrings potensiale. Her kan det nevnes to hovedpunkter: tekstlige beskrivelser og operatørvarsling når sekvensene avventer operatørens inngripen. Oppgaven presenterer forslag til løsninger for begge disse problemene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for teknisk kybernetikknb_NO
dc.subjectntnudaim:3322no_NO
dc.subjectMTTK teknisk kybernetikkno_NO
dc.subjectIndustriell datateknikkno_NO
dc.titleMaster Kontrollsekvens: Ormen Langenb_NO
dc.title.alternativeMain Control Seqence: Ormen Langenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for teknisk kybernetikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel