Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOnshus, Tor Engebretnb_NO
dc.contributor.advisorAustigard, Arildnb_NO
dc.contributor.authorEiken, Stiannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:03:29Z
dc.date.available2014-12-19T14:03:29Z
dc.date.created2011-06-09nb_NO
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier421581nb_NO
dc.identifierntnudaim:4500nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/260312
dc.description.abstractDet foregår mye forskning og utvikling innenfor automatisering og optimalisering av borebransjen. Borebransjen har vært, og er fremdeles, en meget konservativ bransje, men bransjen er på vei inn i et generasjonsskifte både teknologisk og for involvert personell. Odfjell Drilling er en ledende borekontraktør på norsk sokkel. Selskapet har mye kompetanse innenfor konvensjonell boring. Det er naturlig at denne kompetansen utnyttes i utviklingsprosjekter for nytt utstyr, og at Odfjell Drilling har en sentral rolle i slike prosjekter.Drilltronics er et system under utvikling for sanntidsoptimalisering og automatisk styring for deler av boreprosessen. Systemet er utviklet som en utvidelse til Cyberbase som er National Oilwell Varco sitt system for styring av boremaskineri. I skrivende stund er systemet i utviklingsfase 3 hvor hovedmomentene er tilrettelegging for flytere og tilrettelegging for åpen standard som kan kjøre mot andre kontrollsystemer. Aker Solutions, en konkurrerende virksomhet til National Oilwell Varco, utvikler et tilsvarende system ved navn eControl. Utviklingsprogrammet til eControl er ikke kommet like langt som Drilltronics per dags dato. Denne rapporten konkluderer med at slike systemer er et skritt i riktig retning for fullautomatisert boreprosess, og det antas at dette blir en standard del av en integrert borepakke innen få år.Det har blitt utført en screening av plattformer og borerigger som Odfjell Drilling har boreoperasjon på. Basert på denne screeningen fremstår to aktuelle rigger for uttesting av slike automatiserte systemer som Drilltronics og eControl. Det vises til den nye 6. generasjons boreriggen Deepsea Atlantic, samt den bunnfaste installasjonen Grane.Deepsea Atlantic har full borepakke fra National Oilwell Varco, og riggen passer utmerket inn i utviklingsprogrammet til Drilltronics. Det anbefales å starte arbeidet med å få til en pilottest av Drilltronics på riggen så fort som mulig. Deepsea Atlantic har alt nødvendig utstyr, riggen er oppbemannet av nytt boremannskap som er innstilt på å arbeide på en topp moderne borerigg med størst mulig grad av automatisering. Dette bør utnyttes til det beste for Drilltronics. Videre vil det være fornuftig både for utviklingen av Drilltronics og for forskningsmiljøet generelt å ha et tett samarbeid med en borekontraktør som Odfjell Drilling i utviklingen av nye automatiserte systemer for boremaskineri.Grane har utstyr fra Aker Solutions. Denne plattformen passer godt inn i utviklingen for Drilltronics mot åpent system. På grunn av utfordringene i forbindelse med defineringen av klare grensesnitt mellom Drilltronics og Aker Solutions sitt system, samt behovet for presentering av grenseverdier og lignende i borebua, anbefales det å innlede et samarbeid med Aker Solutions for utvikling og testing av eControl. Mange av de faste installasjonene som Odfjell Drilling har borekontrakten på har utstyr fra Aker Solutions. Det anbefales å gjennomføre en ny screening for å verifisere at Grane er den rette kandidaten til eControl når mer info om systemet og dets krav/behov foreligger.Løsningen med Drilltronics på rigger med National Oilwell Varco boremaskineri og eControl på rigger med Aker Solutions boremaskineri antas å gi større sannsynlighet for suksess sammenlignet med åpne løsninger der mange forskjellige aktører er representert. Odfjell Drilling får også et bedre grunnlag for å vurdere systemene opp mot hverandre for valg av løsning på eventuelt nye borerigger.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for teknisk kybernetikknb_NO
dc.subjectntnudaim:4500no_NO
dc.subjectSIE3 teknisk kybernetikkno_NO
dc.subjectReguleringsteknikkno_NO
dc.titleAutomatisert boring: Drilltronicsnb_NO
dc.title.alternativeDrilling Automation: Drilltronicsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for teknisk kybernetikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel