Show simple item record

dc.contributor.advisorMjøen, Helge
dc.contributor.authorForseth, Janne
dc.contributor.authorSkage, Siv Annette Hansen
dc.contributor.authorMeyer, Håkon Skjervold
dc.date.accessioned2019-06-17T14:01:05Z
dc.date.available2019-06-17T14:01:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601107
dc.description.abstractFormålet med oppgaven vår er å se på områder i organisasjonen som ikke tilrettelegger for læring og endring. Basert på våre konklusjoner skal vi presentere et sett med anbefalinger for hvordan dette kan bedres. Vårt subjekt og samarbeidspartner i denne oppgaven er Seksjon Arkiv. Seksjonen er del av avdelingen for Økonomi og Digitalisering og er ansvarlig for alle arkiv i Trøndelag fylkeskommune. Arkivtjenesten er som mange andre fagfelt i stadig utvikling med tanke på digitalisering og robotisering. Derfor må seksjonen kunne videreutvikle kompetanse i takt med utviklingene som skjer i samfunnet. Regionreformen med sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag trådte i kraft 01. januar 2018. Det resulterte i sammenslåing av arkivtjenesten i de to fylkene som hadde kontorer i Trondheim og på Steinkjer. Strukturen ble sist reorganisert 1.januar 2019, seksjonen har fortsatt kontorer på to lokasjoner og er inndelt i to team på tvers av lokasjonene. Med dette som utgangspunkt valgte vi følgende problemstilling: «Hvordan sikre fremtidig kompetanseutvikling i Seksjon Arkiv?» For å svare problemstillingen har vi gjennomført en kvalitativ case-studie av seksjonen. Vi har gjennomført åpne, individuelle intervju med til sammen 11 respondenter fra de to lokasjonene. Respondentene ble valgt ut med en stratifisert, tilfeldig metode. Undersøkelsen konkluderer med følgende: • Det brukes kommunikasjonsverktøy på en måte som gjør at kunnskapsdeling i seksjonen blir skadelidende. • Ledelsen legger stort sett opp til autonomi blant medarbeiderne. Imidlertid er det påvist mangel på involvering og informasjon ved beslutningstaking. • Det er også lite konstruktiv bruk av medarbeidersamtalene, og det er mangelfull kartlegging av medarbeidernes kompetanse. • Det er lite antydning til felles kultur i seksjonen i dag. Lokasjonene har i stor grad hver sin kultur. Etter å ha drøftet resultatene våre, har vi kommet med ulike tiltak Seksjon Arkiv kan gjennomføre.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to shed light on elements that are not adapted for organizational learning and capacity to change. Based on our conclusions, we will present a set of recommendations to rectify this. Our subject and partner in this thesis is Seksjon Arkiv – the county’s archival section. Administered by the Department of Economy and Digitalization, this institution is responsible for managing all archives in Trøndelag county. Like with many other disciplines, archival services are continuously in development in terms of digitalization and automation. As such, Trøndelag’s archival section must have competency development in accordance with changes in society. The regional reform and unification of the northern and southern counties in Trøndelag came into effect on January 1, 2018, as did the merger of the archive sections in Trondheim and Steinkjer. Furthermore, the organizational structure was reorganized on January 1, 2019. As of today, the section has offices on both locations, each with members from both respective teams. Based on this, we have chosen the following problem for our thesis: “How do we secure future competency development in Seksjon Arkiv?” To answer this, we have conducted a qualitative case study of the section. We have conducted open, in-depth interviews with 11 respondents from the two respective locations. These were selected by means of stratified random sampling. Our research came to the following conclusions: • The use of social tools is in some respect inadequate and has a negative impact on knowledge exchange in the section. • The management emphasizes autonomy for the employees. However, there is a shortage of information and involvement of employees in terms of organizational changes. • There is little constructive use of performance appraisals, and there is inadequate mapping of the employees’ competence. • There is little indication of a shared corporate culture in the section as of today. Each location largely has its own culture. After discussing our results, we conclude our thesis with a set of recommendations for the section to implement.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan sikre fremtidig kompetanseutvikling?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record