Show simple item record

dc.contributor.advisorTor-Eirik Olsen
dc.contributor.authorPaulsen, Stian
dc.contributor.authorGranli, Simen
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:32Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601089
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven gjennomført en regnskapsanalyse av Rosenborg Ballklub AS med fokus på lønnsomheten i perioden fra 2014 til 2017. RBK er Norges største og mestvinnende fotballklubb. De spiller i Eliteserien, den øverste divisjonen i norsk fotball. Deres primære inntektskilder er Europacupspill, billettinntekter fra publikum, sponsorinntekter, spillersalg og utsalg fra Rosenborg sportsbutikk i form av drakter og annet utstyr. I den første delen av oppgaven vil vi presentere vår problemstilling og vårt case. Vi vil gi en kort introduksjon av klubben, bakgrunnen for våre valg og hvorfor akkurat dette tema interesserer oss. Vi vil presentere relevant teori i form av relevante nøkkeltall som vil bli drøftet i selve analysen av Rosenborg Ballklub AS. Metodedelen vil belyse fremgangsmåten som vi har benyttet for å løse denne oppgaven. Analysen består hovedsakelig av to deler. Vi har først tatt for oss en strategisk analyse av klubben, og deretter drøftet relevante nøkkeltall. Vi har ved å analysere nøkkeltallene til RBK opparbeidet oss et bedre grunnlag for å si noe om deres gode økonomiske situasjon. Vi har under hele den relevante perioden sett en positiv utvikling i Rosenborg Ballklub AS sin økonomiske situasjon der hovedårsaken er Europacupspill i flere av de aktuelle årene. På slutten av oppgaven har vi drøftet og diskutert ytterligere relevante forhold knyttet til Rosenborg Ballklub AS sin økonomiske situasjon.
dc.description.abstractIn this thesis, we have conducted an accounting analysis of Rosenborg Ballklub AS, focusing on the profitability in the period from 2014 to 2017. Rosenborg Ballklub is Norway's largest and most winning football club. They play in the Norwegian Top Division. Their primary sources of income are European Cup qualification, gate revenues, sponsorship deals, player sales and sales from Rosenborg Sportshop (e.g., shirts, training kits and other equipment). In the first part of the thesis we will present RBK as well as the research question. We give a brief introduction to the club, the background for our choices and why this particular topic interests us. In the next chapter we present relevant theory in the form of relevant key financial figures/numbers that will be discussed in the actual analysis of RBK. In the research methodology section we will explain the procedure carried out to answer the research question. The analysis consists mainly of two parts. We first conduct a strategic analysis of the club, and then discuss relevant key financial figures/numbers. By analyzing the key figures of Rosenborg Ballklub AS we have built up a better basis for saying something about their good economic and financial situation. For the relevant period, we have seen a positive development in Rosenborg Ballklub ́s financial situation. The main reason is European Cup qualification in several of the years in question. At the end of the task, we discuss other relevant issues related to Rosenborg Ballklub ́s financial situation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Rosenborg Ballklub AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record