Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Erik
dc.contributor.authorAune, Silje
dc.contributor.authorBorgnes, Ingrid Høyland
dc.contributor.authorOpland, Eirin Restad
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:26Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601082
dc.description.abstractSammendrag Formålet med denne utredningen er å finne ut hvilke erfaringer en bedrift har med budsjettet som styringsverktøy. Budsjettet har de siste årene blitt kritisert blant annet fordi det er lite dynamisk og tilpasningsdyktig. I tillegg er det et svært tidkrevende styringsverktøy. Etter kritikken av det tradisjonelle budsjettet har styringskonseptet Beyond Budgeting kommet fram i lyset. Denne styringsmodellen omhandler å avskaffe det tradisjonelle budsjettet og dermed erstatte det med andre styringsverktøy. Vår casebedrift, Kongsberg Maritime, tar i bruk både budsjett og forecast (rullerende prognoser) som styringsverktøy. Gjennom et individuelt intervju med Svein Ivar Sørensen, controller hos Kongsberg Maritime, fikk vi innsikt i bedriftens erfaringer med ulike styringsverktøy. Studien viser at det tradisjonelle budsjettet, på tross av all kritikk, fortsatt er mye brukt hos Kongsberg Maritime. Vi tror en av hovedgrunnene til dette er at det er en viss trygghet i å ta i bruk det de allerede er kjent med. Alternativene er heller ikke problemfrie, og dermed ikke nødvendigvis noe bedre enn det tradisjonelle budsjettet.
dc.description.abstractAbstract The purpose of this study is to find out what experiences a company has with the budget as a management tool. In recent years the traditional budget has been criticized because of its staticity and lack of adaptability. In addition, it is a very time-consuming management tool. After the critics of the traditional budget the management model Beyond Budgeting came to light. This model is about abolishing the traditional budget and replacing it with other management tools. Our case business, Kongsberg Maritime, uses both budget and forecast as management tools. Through an individual interview with Svein Ivar Sørensen, the controller at Kongsberg Maritime, we gained insight into the company’s experiences with different management tools. This study shows that the traditional budget, despite all the critics, is still widely used in Kongsberg Maritime. We think that one of the main reasons why they still use the budget is that it is some certainty in using a tool that they already are familiar with. The alternatives are not free from problems either, thus not necessarily better than the traditional budget.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVurdering av budsjettet som styringsverktøy
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record