Show simple item record

dc.contributor.advisorUlvnes, Arne Morten
dc.contributor.authorStrypet, Sunniva Brennmoen
dc.contributor.authorEriksen, Iselin
dc.contributor.authorAlnes, Ingrid
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:17Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601074
dc.description.abstractInnenfor servicebransjen er det sterk konkurranse, og spesielt innenfor såkalte opplevelser, ettersom ting er lettere tilgjengelig nå og det meste kan oppleves hjemmefra hvis man har tilgang på internett. Nidelven Bar & Scene er et konsertlokale, og virksomheter som tilbyr musikk har en utfordring med tanke på at bransjen og publikum raskt endrer seg. For å overleve i markedet og for å oppnå økonomisk lønnsomhet er servicebedriftene avhengig av tilfredse og lojale kunder. Nidelven Bar & Scene åpnet våren 2016 og de slet økonomisk de første årene. Etter tre år begynte tallene å stige og de har opparbeidet seg en kundebase som jevnlig kommer tilbake, og vi ønsket å undersøke hvilke områder de burde fokusere på for å ivareta og forbedre deres relasjon til kundene. Vi har gjennomført en undersøkelse blant gjestene til bedriften, og undersøkt deres holdning og tanker til bedriften, samt intensjoner om vareprat. Vi har kommet frem til følgende problemstilling: Kan tilfredshet eller tilknytning ha en effekt på positiv og negativ vareprat hos kundene ved Nidelven Bar & Scene, og kan relasjonsspesifikke investeringer og omdømme være mulige drivere? Vi har utarbeidet to forskningsmodeller som skal danne grunnlaget for metodebruken i oppgaven. For å innhente data gjennomførte vi en kvantitativ undersøkelse i form av et web-basert spørreskjema. Denne undersøkelsen ble sendt ut på mail via nyhetsbrevet til bedriften, samt delt på bedriften sin Facebook-side. Vi har dermed gjort en tverrsnittsstudie. I oppgaven har benyttet oss av en deduktiv strategi med hypotesetesting, og benyttet faktor- og regresjonsanalyse som analysemetode. Data fra undersøkelsen ble testet og analysert ved hjelp av analyse- og statistikkprogrammet SPSS. Våre resultater viser at relasjonsspesifikke investeringer og omdømme har betydning for kundes tilfredshet og tilknytning, og at dette videre påvirker både positiv og negativ vareprat.
dc.description.abstractThe industry of live music venues has, like many other business sectors, experienced an increase in competitiveness over the past few years. This is much due to the services available on the internet that enables the customer to download and watch any type of music or show. To survive in this competitive market and to enhance the chances of word-of-mouth it is important to have customers that are satisfied and loyal. In our study we have chosen to measure the customers attitudes and thoughts towards the business by measuring the level of loyalty and customer satisfaction. In addition to this we chose to study the firm´s reputation, as well as it´s relationship specific investments in the employees and customers. By doing this we are able to see how much these factors can affect customer loyalty and satisfaction, and how this affect word-of-mouth intentions. Our problem of research is as follows: Could consumer satisfaction or loyalty have an effect on positive and negative word-of-mouth within the customer base at Nidelven Bar & Scene, and do relationship specific investments and the firm´s reputation have an effect on these? We have developed a research model as the foundation of our approach to the study. We chose to do a quantitative study consisting of a survey. This survey was sent out by email to the customers that are signed up for the company’s newsletters, in addition to this we also published the survey on the company’s Facebook page. This is a cross-sectional study design. In our study we have used a deductive strategy including testing of hypotheses. We used both factor- and regression-analysis, and the measurement was tested in the statistical program, SPSS. Our results show that the relationship specific investments made by the firm and the firm´s reputation has an effect on the customer satisfaction and loyalty, as well as their behavioral intentions.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn studie av servicebedriftens tilfredshet og lojalitet, og deres effekt på vareprat
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record