Show simple item record

dc.contributor.authorKainth, Akarsh
dc.date.accessioned2019-06-07T08:17:43Z
dc.date.available2019-06-07T08:17:43Z
dc.date.created2019-05-29T13:26:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-15-03439-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600280
dc.description.abstractDenne artikkelen studerer sammenheng mellom IFRS (International Financial Reporting Standards) baserte regnskapstørrelser (via offisielle regnskapstall) opp imot pris og risiko fra børsnoterte markedsrapporter. Hovedpoenget med artikkelen er en avklaring om IFRS bidrar til økt informasjonseffisiens i markedet ved sammenstilling av regnskapsbetaer og markedsbetaer. Regnskapsbetaer er definert som årlig kovarians mellom selskap i sin regnskapsmessige inntjening og samlet regnskapsmessig inntjening for markedet dividert på variansen til samlet regnskapsmessig inntjening for markedet. Markedsbetaer er definert som kovariansen for selskap i sin avkastning opp imot markedets avkastning dividert på variansen til markedets avkastning. Regresjonskoeffisienter beregnes for regnskapsmessige betaer ved bruk av metoder som knyttes til Fama Macbeth (1973), panelregresjoner og markedsmodeller. Regresjonene viser et signifikant forhold mellom regnskapsbeta og markedsbeta. Artikkelen gir derfor en økt innsikt i effekter fra innføring av IFRS og systematisk risiko. Samtidig gir artikkelen bedre forståelse for sammenhengen mellom relevant risiko fra regnskap og marked størrelser og gir støtte til den voksende litteratur som vurderer IFRS og informasjonseffisiens.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.relation.ispartofModeller- Fjordantologien 2019
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleThe role of IFRS accounting fundamentals in predicting the market risk and return of the common stock – The case of companies listed on the Oslo Stock Exchangenb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.identifier.doi10.18261/9788215034393-2019-07
dc.identifier.cristin1701322
dc.description.localcodeThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY 4.0). To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.nb_NO
cristin.unitcode194,60,15,0
cristin.unitnameInstitutt for internasjonal forretningsdrift
cristin.ispublishedtrue
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal