Show simple item record

dc.contributor.authorFrantzen, Vegard
dc.contributor.authorSchofield, Daniel
dc.date.accessioned2019-05-29T09:20:38Z
dc.date.available2019-05-29T09:20:38Z
dc.date.created2018-02-14T10:38:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn9788245020731
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2599401
dc.description.abstractSpørsmålet om hvilken rolle medier og digitale verktøy skal ha i læring og undervisning er sentralt i diskusjonen om skolen i dag. Elevene skal utdannes til å mestre et yrkesliv og et samfunn som digitaliseres, der medier brukes kontinuerlig og nye og mer sofistikerte verktøy blir del av hverdagen. Men det er ingen enkle svar på hvordan medier kan eller bør brukes best mulig ut ifra pedagogiske hensyn. Mediepedagogikk har vært et fagfelt med spesiell interesse for slike problemstillinger. Derfor er mediedidaktikk er en viktig del av mediepedagogikk. Diskusjonen har vært sentrert rundt hvordan man best kan legge til rette for læring og danningsprosesser som forholder seg aktivt til utfordringer i mediesamtidskulturen (Erstad, 1997, 2010a), og hovedmålet har vært å utvikle mediekompetanse hos elever og studenter (Buckingham, 2003). I praksis har undervisning om medier og med medier stått sterkt, men også oppøving av kritisk dømmekraft og dannelse har inngått som sentrale mål. Målet med dette kapitlet er å se hvordan mediepedagogiske perspektiver på medieundervisning har sett ut, hvordan dagens teoretikere definerer mediedidaktikk, og til slutt hvordan mediedidaktikk bør se ut i fremtiden. Vi ser først på hvordan mediedidaktikk og mediepedagogiske undervisningsmetoder har utviklet seg. Vi har her fokus både på hvordan norsk skole har stilt seg til medier og digitale verktøy og hvordan sentrale mediepedagogiske teoretikere har forstått og definert mediedidaktikk. Deretter diskuterer vi noen sentrale paradokser med dagens mediesituasjon og til slutt hvilke utfordringer fremtidens medieutvikling kan by på for elever, lærere og skolen.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherFagbokforlagetnb_NO
dc.relation.ispartofMediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur
dc.subjectMediepedagogikknb_NO
dc.subjectMedia Educationnb_NO
dc.subjectMedievitenskapnb_NO
dc.subjectMedia sciencenb_NO
dc.subjectPedagogikknb_NO
dc.subjectPedagogynb_NO
dc.titleMediepedagogikk og mediedidaktikknb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionacceptedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200nb_NO
dc.source.pagenumber47-72nb_NO
dc.identifier.cristin1565026
dc.description.localcodeCopyright Fagbokforlaget. Alle rettigheter.nb_NO
cristin.unitcode194,67,70,0
cristin.unitnameInstitutt for pedagogikk og livslang læring
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record