• Anbefalinger om bruk av rotavirusvaksine i Norge 

      Døllner, Henrik; Flem, elmira; Realfsen, Astrid; Rojahn, Astrid; Steenberg, Dianne; Sandbu, Synne; Vainio, Kirsti; Willbergh, Kine (rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt;, Research report, 2013)
      Rotavirus smitter vanligvis ved nærkontakt og gir magesyke (gastroenteritt) som rammer praktisk talt alle barn i verden før de fyller fem år. Globalt er dette en viktig dødsårsak for spedbarn. I Norge er rotavirussykdom ...