• Bruk av ultralydapparat i lommeformat ved karkirurgi 

   Fagertun, Henriette; Våpenstad, Cecilie; Brekken, Reidar; Dahl, Torbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Ultralyd er mye brukt innen karkirurgi. Sammenlignet med konvensjonelle ultralydapparat har lommeultralydapparat begrenset funksjonalitet, men er billigere og enkle å bære med seg. Hensikten med studien var å ...
  • Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak 

   Evensen, Sigurd; Saltvedt, Ingvild; Ranhoff, Anette Hylen; Myrstad, Marius; Myrstad, Christian; Mellingsæter, Marte; Wang-Hansen, Marte Sofie; Neerland, Bjørn Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig ...
  • Does a history of cardiovascular disease or cancer affect mortality after SARS-CoV-2 infection? 

   Kvåle, Rune; Bønaa, Kaare Harald; Forster, Rachel Bedenis; Gravningen, Kirsten Midttun; Juliusson, Pétur Benedikt; Myklebust, Tor Åge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer og kreft har vært beskrevet som mulige risikofaktorer for død av covid-19. Hensikten med studien er å undersøke om tidligere påvist hjerte- og karsykdom eller kreft har påvirket risiko for ...
  • Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid 

   Fredheim, Olav Magnus; Magelssen, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Enkelte pasienter i palliativ fase med kort forventet levetid gir uttrykk for selvmordsplaner eller utfører alvorlige selvmordsforsøk. I denne situasjonen reises utfordrende etiske spørsmål. Er det rett med ...
  • Gir ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister økt risiko for alvorlig covid-19? 

   Aamodt, Anne Hege; Bjørk, Marte-Helene; Tronvik, Erling Andreas; Buanes, Eirik Alnes; Stovner, Lars Jacob; Atar, Dan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Hypertensjon og diabetes mellitus er risikofaktorer for alvorlig covid-19. Det er blitt reist spørsmål om hvorvidt denne assosiasjonen er relatert til bruk av ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere.
  • Helsepersonells oppfattelse av kapasitetspress i spesialisthelsetjenesten 

   Nilsen, Sara Marie; Asheim, Andreas; Tøndel, Gunhild (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Det er et helsepolitisk mål å øke utnyttelsen av ledig kapasitet i sykehusene, men flere er bekymret for at det er lite uutnyttet kapasitet igjen. Formålet med studien var å undersøke hvordan helsepersonell ...
  • Hva betyr tidligere hjerte- og karsykdom eller kreft for risiko for død etter påvist SARS-CoV-2? 

   Kvåle, Rune; Bønaa, Kaare Harald; Forster, Rachel Bedenis; Gravningen, Kirsten Midttun; Juliusson, Pétur Benedikt; Myklebust, Tor Åge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer og kreft har vært beskrevet som mulige risikofaktorer for død av covid-19. Hensikten med studien er å undersøke om tidligere påvist hjerte- og karsykdom eller kreft har påvirket risiko for ...
  • Klinisk MR-spektroskopi av hjernen 

   Sitter, Beathe; Sjøbakk, Torill Eidhammer; Larsson, Henrik Bo W.; Kvistad, Kjell Arne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Magnetresonansspektroskopi (MR-spektroskopi) gir informasjon om ulike vevsmetabolitter og er et supplement til ordinære diagnostiske MR-undersøkelser. I denne artikkelen beskrives funn ved MR-spektroskopi for de sykdommene ...
  • Kvaliteten på medisinske obduksjonsrapporter 

   Eng, Hanna Maria; Bie, Rolf Bruun; Skjulsvik, Anne Jarstein; Pedersen, Anne Gro; Alfsen, G. Cecilie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   BAKGRUNN Medisinske obduksjoner er sjelden gjenstand for kvalitetssikring. Vi har undersøkt kvaliteten av obduksjonsrapporter i Norge og vurdert innvirkningen av feil på dødsårsaksstatistikken. MATERIALE OG METODE Hver ...
  • Long-term follow-up after surgery for atrial fibrillation with concomitant open heart surgery 

   Andersen, Knut Sverre; Grong, Ketil; Hoff, Per-Ivar; Waba, Alexander (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   BAKGRUNN Pasienter med atrieflimmer/flutter som skal gjennomgå en åpen hjerteoperasjon, kan behandles med ablasjon av arytmogene foci under samme inngrep. Sinusrytmen gjenopprettes hos de fleste på kort sikt, men ...
  • Pragmatiske studier – hva er det? 

   Lyngbakken, Magnus Nakrem; Paulsen, Aksel; Sethupathy, Ashwini; Hesselberg, Øyvind; Grimsgaard, Sameline; Hagen, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Rettighetsvurdering og kvalitet på henvisninger - grad av samsvar mellom fire smertesentre 

   Stedenfeldt, Mona; Kvarstein, Gunnvald; Schjødt, Borrik; Johansen, Aslak; Berntsen, Anne Gina Schie; Brautaset, Astrid; Halsteinli, Vidar (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Langvarige smerter er et utbredt helseproblem. De fire regionale tverrfaglige smertesentrene i Norge mottar årlig ca. 5 000 henvisninger fra fastleger og spesialisthelsetjenesten. Et likeverdig tilbud tilsier at ...