Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArnesen, Marie
dc.date.accessioned2019-05-02T10:58:04Z
dc.date.available2019-05-02T10:58:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2596307
dc.description.abstractHukommelsesendringer er en vanlig konsekvens av hjerneslag, men hvordan ulike hukommelsesfunksjoner kan endre seg over tid etter hjerneslag trenger fremdeles mer forskning. Denne studien hadde som hovedmål å undersøke hvilke endringer i hukommelsesfunksjoner som kan observeres fra 1 uke til 3 måneder etter hjerneslag, og fra 3 måneder til 2 år etter hjerneslag, i tillegg til om hjerneslagsrelaterte risikofaktorer kan ha noen effekt på disse eventuelle endringene. 86 hjerneslagrammede deltok ved de to første testingene, mens 37 av disse gjennomførte testoppfølging også etter 2 år. Etter første testing ble deltakerne delt inn i to grupper, en med svikt i hukommelse (N = 44) og en med normal hukommelse (N = 42), basert på skårene på de ulike hukommelsestestene. Gruppen med hukommelsessvikt hadde tendens til mer alvorlige slagrelaterte nevrologiske symptomer på National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), men gruppeforskjellene var ikke signifikante. Resultatene viste at det var en signifikant større bedring på hukommelsesområdene innlæring og gjenkjenning fra 1 uke til 3 måneder etter hjerneslag i sviktgruppen sammenlignet med gruppen med normal hukommelse. Etter 3 måneder hadde også 29.5% av deltakerne som etter 1 uke var blitt klassifisert med svikt i hukommelse skårer på hukommelsestestene som gjorde at de ikke lenger ville blitt klassifisert med svikt i hukommelse. Det var ingen signifikante forskjeller mellom de to hovedgruppene når det gjelder hukommelsesendringer fra 3 måneder til 2 år etter hjerneslag, men begge hovedgruppene hadde en tendens til en generell svekkelse på flere av hukommelsesmålene etter 2 år. Deltakerne med svikt i hukommelse, som var under 65 år, hadde en signifikant større bedring på hukommelsesområdet verbalt minnespenn for tall, fra 1 uke til 3 måneder etter hjerneslaget, sammenlignet med sviktgruppen over 65 år. Depressive deltakere med hukommelsessvikt viste en signifikant større forverring på verbal innlæring fra 3 måneder til 2 år etter hjerneslaget, sammenliknet med deltakere uten indikasjon på depresjon. Det var ellers ingen signifikante forskjeller i hukommelsesendring mellom gruppene som ble klassifisert med høy eller lav belastning av vaskulære risikofaktorer. Funnene indikerer at det kan forventes en spontan bedring i hukommelsesfunksjon i løpet av de 3 første månedene etter hjerneslag, før man kan se en tendens til svekkelse i denne funksjonen i tiden fram mot 2 år etter hjerneslaget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLongitudinell studie av hukommelsesendringer etter iskemisk hjerneslagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil bli tilgjengelig 2.1.2021nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel