Show simple item record

dc.contributor.advisorRønning, Frodenb_NO
dc.contributor.authorMidtli, Elisabetnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:00:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:00:31Z
dc.date.created2014-06-28nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier730610nb_NO
dc.identifierntnudaim:10478nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/259324
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å få bedre innsikt i elevers forståelse av begrep og prosedyrer i trigonometri. Ulike aspekter ved forståelse og matematisk kunnskap belyses, og elevers kompetanse blir analysert i lys av teori om matematisk kompetanse. Studien skal gi svar på følgende forskningsspørsmål: Hvilke typer matematisk kompetanse forventes av 1T-elever i trigonometri, og hvilke typer er oppnådd av et utvalg elever som er gruppert etter faglig nivå?». Studien tar utgangpunkt i et kognitivt læringssyn, og følger et kvalitativt forskningsdesign. Undersøkelsene gjøres ved en videregående skole i Trondheim hvor det praktiseres nivådifferensiering. Flere datainnsamlingsmetoder benyttes i arbeidet. Undervisningen av en 1T-klasse blir observert og det blir foretatt en dokumentinnsamling. I tillegg blir det også utarbeidet et oppgavehefte som blir gjennomført av en gruppe elever. Det endelige datamaterialet som danner grunnlaget for analysen er videoopptak, en prøve som gis i en vurderingssituasjon, elevbesvarelser av prøven, samt besvarelser og utsagn samlet i arbeidet med oppgaveheftet. Datamaterialet analyseres ved hjelp av et teoretisk rammeverk som beskriver ulike typer matematisk kompetanse og knyttes til teorier om matematisk kunnskap. Resultatene viser at kompetanser tilknyttet begrepsforståelse og prosedyreforståelse er sentralt i trigonometrifeltet i 1T-faget. Analyseverktøyet som benyttes fungerer likevel som et godt redskap til å kunne gi en klassifisering av de ulike elementene som inngår i datamaterialet. Det viktigste funnet som gjøres i denne studien er at ulike matematiske kompetanser ikke kan betraktes adskilt, og at helhetlig matematisk kompetanse krever at flere aspekter ved forståelse er oppnådd. Funnene som gjøres indikerer også at kompetansemål fra læreplanen i stor grad er oppnådd blant elevene i utvalget.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for matematiske fagnb_NO
dc.title"Det handler om å finne vinkler og sånn": En studie av matematisk kompetanse i trigonometri blant 1T-elevernb_NO
dc.title.alternative"It's about finding Angles and like that!nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fagnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record