Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlöckner, Christian A.
dc.contributor.authorCollin, Rut Kristine
dc.date.accessioned2019-03-14T13:04:25Z
dc.date.available2019-03-14T13:04:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590057
dc.description.abstractDenne studien har testet The Theory of Planned Behavior (TPB) modellen sin evne til å predikere et utvalg av ulike klimavennlige handlinger (KH). Data for denne studien ble samlet inn i forbindelse med IKEAs bærekraftskampanje i Norge. 579 respondenter fullførte et TPBspørreskjema om KH. I tillegg til å teste den ordinære TPB-modellen (modell 1), ble en utvidet versjon av TPB-modellen undersøkt ved å inkludere deskriptive normer i subjektiv norm-faktoren (modell 2). Det ble videre testet om TPB-modellens prediksjonsevne varierer avhengig av hvilken sosiodemografisk gruppe som blir undersøkt. Studien har samlet inn atferdsdata basert på selvrapporterte KH i spørreskjema, samt bruk av et online-verktøy, ”Ducky”, der respondenter daglig kunne registrere sine ulike KH. Sammenhengen mellom disse to atferdsinstrumentene ble undersøkt, i tillegg ble det undersøkt i hvilken grad intensjon og PBC fra TPB-modellen kan predikere klimavennlig atferd registrert i Ducky. Resultater fra regresjonsanalyser viste at TPB-modellen kan forklare en stor andel av variansen i klimavennlig intensjon, modell 1: 53.8% og modell 2: 54.6%. En inkludering av deskriptive normer økte i liten grad forklart varians i intensjon. Intensjon og PBC evnet kun å forklare 15.9% av variansen i KH fra TPB-spørreskjemaet, og 3.5% av variansen i KH loggført gjennom Ducky. Denne oppgaven adresserer mulige årsaker til gapet mellom klimavennlig intensjon og KH, både metodologiske svakheter, samt faktorer som bør tillegges modellen. Videre ble det funnet at TPB-modellen er bedre tilpasset et eldre utvalg enn yngre, og at subjektiv norm har en sterkere posisjon som prediktor i yngre utvalg i forhold til eldre. Dette kan ha en praktisk betydning for de som ønsker å bruke modellen til å utforme intervensjoner. KH logget i de to ulike atferdsinstrumentene viste liten sammenheng. Diskrepansen mellom de to atferdsinstrumentene kan gjenspeile at klimavennlig atferd er reelt ulike på de to måletidspunktene, eller en mangel på validitet i minst ett av atferdsinstrumentene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePrediksjon av klimavennlige handlinger - En studie som tester en utvidet versjon av the Theory of Planned Behavior, undersøker modellens tilpasning til ulike sosiodemografiske grupper og som sammenligner to ulike atferdsinstrumentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel