Show simple item record

dc.contributor.advisorSæteren, Anne Lise
dc.contributor.authorAustad, Marit
dc.date.accessioned2019-03-14T11:57:06Z
dc.date.available2019-03-14T11:57:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590015
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven i spesialpedagogikk er å få et dypt innblikk i tre pedagogiske ledere sin måte å jobbe forebyggende på i barnehagen, deres opplevelser og erfaringer. Problemstillingen for dette prosjektet er På hvilken måte jobber pedagogiske ledere i barnehagen forebyggende i forhold til barn som viser eksternalisert atferd. Kvalitativ metode er benyttet i dette prosjektet, da den metoden er mest hensiktsmessig for å fremme informantenes erfaringer og opplevelse av problemstillingen. Videre er det brukt semistrukturert intervju som instrument i datainnsamlingen. Utvalget er tre pedagogiske ledere på storbarns-avdeling (3-6 år). De er fra tre ulike barnehager i samme kommune. I analysearbeidet ble det brukt temasentrert tilnærming, og det ble lett etter særegenheter og fellestrekk i det transkriberte datamaterialet. Funnene ble drøftet i lys av relevant teori. Denne undersøkelsen viser at pedagogiske ledere jobber forebyggende innenfor grunnbemanningen ovenfor barn som viser eksternalisert atferd. Det mest fremtredende er arbeid med relasjoner og tilknytning, voksenrollen, organisering og foreldresamarbeid. Informantene forteller noe generelt om det forebyggende arbeidet, og noe rettet spesifikt mot barn med eksternalisert atferd. En del av arbeidet slik de forteller, foregår strukturert og er mer planlagt. Det begynner også å være noe forskning i Norge og Skandinavia på barnehage og risiko for utvikling av atferdsvansker, betydningen av relasjoner og bruk av universalforebyggende tiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titleForebyggende arbeid i barnehagen, og barn som viser eksternalisert atferd - En kvalitativ intervjustudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeMasteroppgaven vil ikke bli åpen tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record