Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKlomsten, Anne Torhild
dc.contributor.authorKrogli, Ann Karin
dc.date.accessioned2019-03-05T06:52:24Z
dc.date.available2019-03-05T06:52:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588592
dc.description.abstractEndringer i dagens arbeidsliv er utgangspunktet for denne forskningsoppgaven. I min egen bedrift Sebo, blir endring synlig gjennom at en del ansatte skal flytte fra cellekontor til mer åpne kontorstrukturer. Hovedhensikten med denne forskningsstudien er å belyse hva ansatte trenger for å oppleve mestring i denne flytteprosessen. Problemstillingen «Hva trenger medarbeidere for å oppleve mestring i flytteprosessen fra cellekontor til mer åpne kontorlandskap?» utforskes gjennom syv forskningsspørsmål. De seks første spørsmålene spør etter variabler som kan ha en sammenheng med opplevd flyttemestring, mens det syvende spørsmålet spør om noen av variablene kan være viktigere enn andre for å oppleve flyttemestring. Teorien som er valgt for å underbygge problemstillingen er mestring og endring, samt Banduras modell om triadisk gjensidighet mellom person, miljø og atferd. Hovedfunnene i teorien bekrefter at opplevd mestring er sammensatt, og kan ikke isoleres verken til den enkelte personen eller bare til arbeidsmiljøet. Banduras triadiske gjensidighet er en konstruktiv modell for å forstå sammenhengen. For å belyse problemstillingen har jeg i denne studien samlet data gjennom en spørreundersøkelse som er utført blant de 73 ansatte i Sebo, som ble berørt av flytteprosessen. Resultatene viser at det er en sammenheng mellom den ansattes flyttemestring og opplevelsen av kommunikasjon i prosessen, tilhørighet i arbeidsfellesskapet, selvbestemmelse i valg av type kontorplass, opplevelsen av egen arbeidskompetanse, kontroll med egen helse og egen holdning til endring. Videre viser resultatene at noen faktorer er mer sentral for ansattes flyttemestring, det er opplevelsen av kommunikasjon i prosessen og egen holdning til endring som er de viktigste variablene for de ansatte i Sebo.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectOrganisasjon og ledelsenb_NO
dc.title«Fra lukket celle til åpent landskap» - En studie om opplevd mestring for ansatte i en bedrift som skal flytte fra tradisjonelle cellekontor til nye og mer åpne kontorlandskapnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel