Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrøndbo, Per Håkan
dc.contributor.authorHøyland, Anne Lise
dc.date.accessioned2019-03-04T07:59:11Z
dc.date.available2019-03-04T07:59:11Z
dc.date.created2018-11-27T09:00:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationPsykTestBARN. 2018, 8 (1), 1-9.nb_NO
dc.identifier.issn1893-9910
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588370
dc.description.abstractAutism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) (Lord, et al., 2012) er et kartleggingsinstrument for å vurdere atferd ved autismespekterforstyrrelser, ASF. ADOS-2 har fem moduler tilpasset språknivå og/eller alder. ADOS-2 er utviklet av Lord et al. og er en videreutvikling av ADOS-G (2000). Revisjonen har nye og reviderte algoritmer for modulene 1–4 samt en småbarnsmodul (Toddler Module) som kan brukes ned til 12 måneders alder (Hus & Lord, 2014). Dette betyr at ADOS-2 er et egnet verktøy ved utredning av ASF fra 12 måneder til voksen alder. l tillegg har revisjonen en sammenligningsskår for at en bedre skal kunne sammenligne mellom modulene. Testen er oversatt til norsk av Synnve Schölberg, Kenneth Larsen og Niels Petter Thorkildsen i 2014. Bruk av testen forutsetter godt kjennskap til testen og de enkelte oppgavene, samt kunnskap om ASF. Högrefe Psykologiforlaget AB © har rettighetene til den norske manualen og protokollene, copyright © 2012 Western Psychological Services. Testen består av aktiviteter som forventes å frambringe atferd som er relatert til en ASF-diagnose og tar ca. 40 – 60 minutter å administrere. Atferden skåres ut under testen på tvers av aktivitetene. Algoritmen er knyttet opp mot diagnosekriteriene. Det systematiske litteratursøket resulterte i 67 norske artikler hvorav ingen oppfylte inklusjonskriteriene. Tilsvarende litteratursøk resulterte i 129 skandinaviske artikler hvorav tre oppfylte inklusjonskriteriene. I tillegg ble en norsk artikkel av Karoline Alexandra Havdahl identifisert gjennom kontakt med Eric Zander. Alle de fire inkluderte artiklene rapporterte resultater fra tverrsnittsundersøkelser, tre av dem fra kliniske utvalg og den fjerde fra en norsk befolkningsstudie. Forekomst og middelverdier er beskrevet i den norske studien og den diagnostiske validiteten er undersøkt for både den norske og svenske versjonen. I tillegg er reliabilitet undersøkt i en svensk studie. Det foreligger ikke norske eller skandinaviske normer. Det finnes begrenset dokumentasjonen på kartleggingsinstrumentets psykometriske egenskaper og ADOS-2 må derfor brukes med en viss forsiktighet. Resultatene må som anbefalt i manualen sees i sammenheng med annen klinisk informasjon samt andre tester, før en konkluderer med en diagnose i autismespekteret.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisheruni Helse. Regionsenter for barn og unges psykiske helsenb_NO
dc.relation.urihttp://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/ados-autism-diagnostic-observation-schedule
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2)nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber1-9nb_NO
dc.source.volume8nb_NO
dc.source.journalPsykTestBARNnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.21337/0059
dc.identifier.cristin1635481
dc.description.localcodeSom alle artikler i PsykTestBarn, kan denne fagfellevurderte artikkelen arkiveres og distribueres fritt for alle slags formål på følgende vilkår: korrekt referanse skal oppgis (se under), ingen kommersiell bruk og ingen bearbeidelse av tekst eller innhold. Denne artikkelen skal siteres på følgende måte: Brøndbo, P. H. & Høyland, A. L. (2018). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS -2). PsykTestBarn, 1:4. doi:10.21337/0059.nb_NO
cristin.unitcode194,65,35,5
cristin.unitcode194,65,0,0
cristin.unitnameRKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern
cristin.unitnameFakultet for medisin og helsevitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel