Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTjelmeland, Håkonnb_NO
dc.contributor.authorMjånes, Jakobnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:58:32Z
dc.date.available2014-12-19T13:58:32Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier350993nb_NO
dc.identifierntnudaim:5586nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/258699
dc.description.abstractHukommelsen til fuglearten kaier er undersøkt ved modellering og analysering av tilgjengelige data. To fugler har gjennomført en mengde med tester etter en periode med opptrening. Robert Biegler og Gerit Pfuhl stod for tilrettelegging og avvikling av forsøkene. Fuglenes oppgave var å memorere 14 bildesekvenser, som hver var satt sammen av tre abstrakte bilder. I testene ble hukommelsen satt på prøve. Hver test var koblet til en gitt sekvens og gikk ut på å velge bildene i sekvensen i korrekt orden. Fokuset har vært hvilke metoder fuglene foretrekker når de skal lære samt gjenkalle sekvensene. Betydningen av korttidsminnet og langtidshukommelsen er evaluert. For langtidshukommelsen er prinsippene ordinalitet og kjeding veid opp mot hverandre for å avgjøre hva som har størst innflytelse under innlæring av korte rekkefølger. Prinsippene skiller seg ut ved måten bildene er kodet på i hjernen. Ordinalitet dreier seg om å representere bildene i en sekvens som hvert sitt unike tall. Verdiene kan så brukes til å gjengi bildene riktig. Kjernen i kjeding er å binde sammen to og to bilder. Metoden kan fungere fint til å huske sekvensene hvis startbildet i tillegg er memorert. Modelleringen som er benyttet, er inspirert av generaliserte lineære modeller. Hvert enkelt valg er modellert, der ukjente parametre og innførte forklaringsvariabler inngår i sannsynlighetene. Ulike tester er koblet sammen for å redusere antall parametre. Akaikes informasjonskriterium er anvendt for å sammenlikne modellvalgene som forklaringsvariablene gir. For hver modell er parametrene estimert ved numerisk optimering av rimelighetsfunksjonen. Tolkning av resultater med tilhørende usikkerhet er gjort med utgangspunkt i bootstrapping av dataene. Klare effekter er observert. Kjeding er til stede, men er på langt nær like avgjørende som ordinalitet. Mens ordinalitet er utpreget i alle testene, gjør kjeding seg gjeldende i varierende grad. Testoppsettet er en bestemmende faktor for hvor mye kjeding som utspiller seg. Det er tydelig at fuglene presterer best når forsøket gis med samme oppsett som testsekvensen ble trent med. De utnytter korttidshukommelsen, som spesielt bidrar til å forenkle førstevalget. Tester som står utenfor datasettet som er tilpasset, er sjekket mot predikerte utfall. Brukbare samsvar kan tyde på at modelleringen er fornuftig.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for matematiske fagnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIF3 fysikk og matematikkno_NO
dc.subjectIndustriell matematikkno_NO
dc.titleStatistisk modellering av data for hukommelse hos kaiernb_NO
dc.title.alternativeStatistical modelling of data for memory in jackdawsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fagnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel