Show simple item record

dc.contributor.advisorSæther, Eva Walderhaug
dc.contributor.authorHove, Karoline Olsen
dc.contributor.authorEide, Amalie Giske
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-18T12:29:27Z
dc.date.available2019-02-18T12:29:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585945
dc.description.abstractBakgrunn: Bruken av rusmidler er i dag utbredt, og på tross av at Rusreformen som kom i 2004 skulle sikre at rusavhengige får like rettigheter til behandling som alle andre, er problemene knyttet til rusavhengighet fortsatt store. Personer med rusproblemer har store behandlingsbehov grunnet omfattende helseproblemer, noe som gjør dette til en pasientgruppe sykepleier med stor sannsynlighet vil møte på. Dersom betydningen av individuelt tilpasset helsehjelp får for lite oppmerksomhet, kombinert med mangel på kunnskap omkring rusproblematikk, kan konsekvensene være at rusavhengige pasienter ikke får optimal helsehjelp. Hensikt: Hensikten med dette litteraturstudiet er å se nærmere på hvilke holdninger sykepleiere har overfor rusavhengige, samt hvordan disse holdningene kan påvirke den sykepleien rusavhengige får når de er innlagt på sykehus. Metode: Denne oppgaven er en systematisk litteraturstudie. Det er inkludert 5 kvalitative og 4 kvantitative forskningsartikler, samt en reviewartikkel. Resultat: Det kommer fram av studiene at sykepleiere stort sett har negative holdninger overfor rusavhengige, og at kunnskap og erfaring påvirker holdningene. Holdningene påvirker igjen kvaliteten på sykepleien til denne pasientgruppen. De blir ofte omtalt som en vanskelig pasientgruppe og sykepleier-pasientrelasjonen er preget av mistillit. Dette fører eksempelvis til at sykepleier bruker mindre tid og ressurser på denne pasientgruppen. Konklusjon: Denne litteraturstudien viser at sykepleiere stort sett har negative holdninger overfor rusmisbrukere. Negative, stereotypiske holdninger kan påvirke omsorgen som blir gitt i negativ retning, og føre til redusert empati og en relasjon preget av gjensidig mistillit. Kunnskap, opplæring og støtte er viktig for å fremme helhetlig omsorg og for å kunne møte utfordringer og usikkerheter knyttet til å gi sykepleie til denne økende pasientgruppen på best mulig måte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.subjectRusavhengighetnb_NO
dc.subjectIllegale rusmidlernb_NO
dc.subjectHoldningernb_NO
dc.titleSykepleie til rusavhengige pasienter - har holdningene våre en betydning?nb_NO
dc.title.alternativeNursing care to patients with a drug addiction - does our attitudes have an impact?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record