Show simple item record

dc.contributor.advisorHammer, Rigmor
dc.contributor.authorFlatsetø, Henriette
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-18T12:29:18Z
dc.date.available2019-02-18T12:29:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585944
dc.description.abstractHensikt: Oppgavens hensikt er å finne ut om sykepleiers kunnskap påvirker holdninger i møte med mennesker som har HIV/AIDS, og eventuelt hvilke typer kunnskap det er som påvirker holdningene. Å ha en forståelse for hvordan kunnskap påvirker holdninger vil gjøre at man kan sette i gang de rette tiltakene for å endre holdninger om holdningene er negative. Metode: Systematisk litteraturstudie. Resultat: Ulike typer erfaring sykepleieren har med mennesker som har HIV, har en positiv innvirkning på deres kunnskap og holdninger. Villighet til å ha pasienter med HIV er assosiert med mer kunnskap om emnet. Intervensjon i form av workshop og skriftlig materiale øker sykepleiers villighet til å utføre visse typer «skitne» prosedyrer. Korte intervensjoner gir ingen holdningsendring blant sykepleiere, selv om kunnskapsnivået bedret seg. Lengre intervensjon med mentorer som har HIV, førte i det kvalitative resultatet til en bevisstgjøring rundt fordømmende holdninger. Konklusjon: Kunnskap påvirker ikke holdninger direkte. Bedring av kunnskap gir ikke nødvendigvis bedring av holdninger. Det er måten man får kunnskap på som er essensiell for holdningsendring. Kunnskap i form av erfaring gir bedre holdninger, og det samme gjør langvarig mentorprogram der mentor er menneske som lever med HIV. Å bli bevisst at alle mennesker er dømmende for å kunne endre hvordan det påvirker møtet med pasienten er viktig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleiernb_NO
dc.subjectHIV/AIDSnb_NO
dc.subjectKunnskapnb_NO
dc.subjectHoldningernb_NO
dc.titleHow nurses’ knowledge affects attitudes towards patients with HIV/AIDSnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record