Show simple item record

dc.contributor.advisorHunstad, Ingunn Klauset
dc.contributor.authorLundheim, Vilde
dc.contributor.authorMansfield, Magnus Myklebust
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-18T12:27:37Z
dc.date.available2019-02-18T12:27:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585940
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med oppgaven er å finne ut hvordan sykepleier kan ivareta barn som pårørende til foreldre med psykisk syke foreldre. Metode: Som metode har vi tatt i bruk et systematisk litteratursøk, hvor vi kom frem til åtte forskningsartikler. Forskningsartiklene samt relevant litteratur har belyst problemstillingen vår. Resultat: I studiene som vi tok i bruk kom det fram at sykepleieren manglet kompetanse, klare retningslinjer og at organiseringen av arbeidet var manglende. Samarbeidet mellom sykepleier og foreldrene var vanskelig da foreldrene fryktet å miste omsorgen for barna sine. Studiene viste flere relevante tiltak som barnevennlig informasjonsmateriell og pårørendegrupper. Konklusjon: For at sykepleier skal kunne ivareta barn som er pårørende til psykisk syke foreldre må en jobbe holistisk. Sykepleieren må behandle foreldrenes psykiske lidelse og samtidig se barna som pårørende slik at de ikke blir usynlig og “forsvinner”. Informasjon og god kommunikasjon er da sentralt. Om sykepleieren ser barnet og dets behov vil en muligens kunne forebygge psykiske lidelser hos dem og fremme helse og velbehag. Sykepleieren jobber da helsefremmende og sykdomsforebyggende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBarnnb_NO
dc.subjectPårørendenb_NO
dc.subjectPsykisk syknb_NO
dc.titleBarn som pårørende til psykisk syke foreldrenb_NO
dc.title.alternativeChildren as next of kin to mentally ill parentsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record