Show simple item record

dc.contributor.advisorSkår, Janne Rita
dc.contributor.authorFrostad, Martine Hayers
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-18T12:25:28Z
dc.date.available2019-02-18T12:25:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585930
dc.description.abstractBakgrunn: Folkehelserapporten i 2014 viser til at 260 000 mennesker lever med kreft eller har tidligere hatt kreft i Norge. Av alle de er det omkring 70% av de med langtkommet kreftsykdom som lever med smerte. Mennesker lever lengre som syke grunnet gode behandlingsmuligheter, men til tross for økende fokus på smertelindring siste årene er det fortsatt altfor mange som lever med smerter. Hensikt: Hensikten med litteraturstudiet er å undersøke hvordan kreftpasienter i palliativ fase opplever sine smerter. Metode: Gjennom et systematisk litteraturstursøk med utgangspunkt i min problemstilling har jeg et litteraturstudium som bygger på 7 kvalitative og 1 kvantitativ forskningsartikkel. Resultat: Funnene viser ulik opplevelse på bakgrunn av pasientenes kunnskap og oppfølging. Flertallet bekrefter for lite kunnskap og oppfølging fra helsevesenet. Dette gir pasientene liten kontroll over smertene og smertelindringen, endret rolle i hverdagen og psykisk påkjenning. De med oppfølging av palliativt team opplever mindre smerte, de gjenvinner kontroll og får mer tillit til helsevesenet. Konklusjon: Litteraturstudien viser at pasientene stort sett får for dårlig oppfølging av deres smerter utenfor et palliativt team og at palliativt team kommer inn for sent i sykdomsforløpet. Lite kunnskap er et problem som bringer med seg mer smerte og negative opplevelser enn nødvendig. Opplevelsen av smerte gir redusert kontroll, brudd i sosiale relasjoner, usikkerhet og angst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKreftpasienternb_NO
dc.subjectPalliativ pleienb_NO
dc.subjectSmertenb_NO
dc.titleHvordan opplever kreftpasienter i palliativ fase sine smerter?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record