Show simple item record

dc.contributor.advisorMolnes, Sven Inge
dc.contributor.authorDrage, Caroline Aasebø
dc.contributor.authorHauge, Martine Almestad
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-15T12:59:38Z
dc.date.available2019-02-15T12:59:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585727
dc.description.abstractBakgrunn: Vi har valgt å gjøre en systematisk litteraturstudie om ungdom og diabetes type 1, da dette er svært utbredt hos barn og unge i dag og statistikken viser økende tilfeller. Vi synes også det er interessant å ta for oss ungdom da de er i en livsfase hvor det skjer store fysiske og psykiske endringer. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse ungdommens utfordringer i egenomsorgen ved å ha diabetes type 1 i ungdomsårene. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Vi søkte i databasene: CINAHL, PubMed og ScienceDirect. Vi inkluderte åtte forskningsartikler, derav sju kvalitative og en kvantitativ. For å analysere artiklene og kategorisere relevante funn for vår problemstilling benyttet vi oss av innholdsanalysen fra Evans'. Resultat: Foreldre har hatt en svært sentral rolle i egenomsorgen til ungdom med diabetes. I ungdomsårene er ungdom i en fase hvor de gradvis skal løsrive seg fra foreldrene og ta mer og mer selvstendig ansvar for sin egenomsorg. Samtidig som ungdom med diabetes opplever daglige utfordringer som ungdommer flest, har de en ekstra utfordring med å leve med en kronisk sykdom. Ungdom sitter inne med mye kunnskap om diabetes, likevel ser vi at de ikke vet nok og de ønsker å lære mer. Vellykket egenomsorg gir utslag i at ungdommen aksepterer sin diabetes og forstår at den er for alltid. Først da kan de ta det ansvaret som kreves og prioritere sin diabetes i alle sammenhenger. Konklusjon: Ungdommer med diabetes opplever utfordringer som er relatert til sykdommen, hverdagen, foreldre, venner, skole og fritid. Bare det å være ungdom, medfører i seg selv utfordringer. Opplevelsen av å ha diabetes i ungdomstiden er for mange utfordrende da de fleste føler seg annerledes enn de andre jevnaldrende. Ikke alle ungdommer føler seg ivaretatt og trenger mer oppfølging i forhold til støtte, veiledning og motivasjon. Konsekvensen for sykepleien er å få innsikt i hvor utfordringene til ungdommen ligger. Rollen til sykepleieren bør være å gi rådgivning, støtte og motivasjon til ungdom og foreldre. Ungdommens prioriteringer av sykdom, skole og venner utfordres, da disse faktorene ofte kommer i konflikt med hverandre.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectDiabetes 1nb_NO
dc.subjectUngdomnb_NO
dc.subjectSykepleiernb_NO
dc.titleDiabetes mellitus type 1nb_NO
dc.title.alternativeType 1 Diabetes mellitusnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record