Show simple item record

dc.contributor.advisorMolnes, Sven Inge
dc.contributor.authorSkaar, Anne-Lene
dc.contributor.authorGrønningsæter, Amalie Lervik
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-15T12:58:02Z
dc.date.available2019-02-15T12:58:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585720
dc.description.abstractHensikt: Å få kunnskap om og fordype oss i hvilke erfaringer helsepersonell har med atferdssymptomer hos demente pasienter som bor i en døgnbemannet enhet. Metode: Denne oppgaven tar utgangspunkt i et systematisk litteraturstudie. Åtte forskningsartikler ble inkludert for å besvare problemstillingen, seks av dem er kvalitative og to er kvantitative. Resultatet fra forskningsartiklene ble vurdert, analysert, fremstilt og diskutert i lys av relevant teori. Resultat: Resultatet fra analysen av forskningsartiklene blir fremstilt i tre hovedtemaer. Respondere på atferdssymptomer: hvordan helsepersonell responderer på atferdssymptomer gjennom håndteringsstrategier som miljøtiltak og medikamentelle tiltak. Erfaring med utfordrende atferd og utløsende faktorer: helsepersonells erfaringer med atferdsmessige symptomer, type atferd, hyppighet og utløsende faktorer til denne atferden. Situasjonsforståelse og behov for kunnskap: faktorer som påvirker situasjonsforståelsen til helsepersonell og deres behov for kunnskap i arbeidet med demente pasienter med atferdssymptomer. Konklusjon: Utfordrende atferd er et vanlig symptom på demenssykdommen. Helsepersonell erfarer at utløsende faktorer til dette kan være ukjente omgivelser, hjelp til personlige gjøremål, språkbarriere og tidspunkt. Miljøtiltak regnes som en sentral faktor i å forhindre og/eller redusere utfordrende atferd. Det er viktig å kartlegge pasientene for å skape en god relasjon mellom pasientene og helsepersonellet. Helsepersonell erfarer det som en tung arbeidsbelastning å arbeide med demente pasienter med atferdssymptomer og de har behov for økt kompetanse og trening i faglige og praktiske øvelser for å utføre en faglig forsvarlig pleie og omsorg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDemensnb_NO
dc.subjectAtferdssymptomernb_NO
dc.subjectDøgnbemannet enhetnb_NO
dc.titleHelsepersonells erfaringer med atferdssymptomer hos demente pasienter i døgnbemannet enhet/nb_NO
dc.title.alternativeHealthcare workers’ experiences with behavioural symptoms of dementia patientes in nursing homes.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record