Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrilund, Marianne
dc.contributor.authorBratlien, Therese Lund
dc.contributor.authorFossum, Ine-Mari
dc.coverage.spatialNorway, Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-11T14:52:32Z
dc.date.available2019-02-11T14:52:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584876
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med oppgaven var å finne ut hvilke opplevelser foreldre hadde når deres barn med nydiagnostisert diabetes type 1 ble innlagt på sykehus. Gjennom funnene i oppgaven ville vi tilegne oss informasjon om opplevelsene, og dermed kunne bidra til at sykepleiere best mulig kan ivareta og gi omsorg til foreldrene. Metode: Systematisk litteraturstudiet med syv kvalitative og en kvalitativ og kvantitativ forskningsartikkel, hentet fra databasene CINAHL (Complete), Medline (Ovid) og PubMed. Resultat: Foreldre til barn med nydiagnostisert diabetes type 1 opplever emosjonelle reaksjoner som har innvirkning på sykehusoppholdet. Negative opplevelser som sjokk, sorg, frykt og skyldfølelse gjør det vanskelig for foreldrene å takle situasjonen og behovet for trygghet øker. Foreldrene opplever at de har behov for mer informasjon og undervisning om diagnosen, men situasjonen de befinner seg i har innvirkning på deres evne til å tilegne seg kunnskap. Helsepersonells formidling av informasjon og deres undervisningsmåte viser seg derfor å være avgjørende. Foreldrene ønsker en sterk relasjon til sykehusets helsepersonell, der deres behov blir sett. Hvordan helsepersonellet møter barnet er avgjørende for samarbeidet og relasjonen, i tillegg til at foreldrene forventer høy sykepleiekompetanse. Konklusjon: Sykepleier møter foreldre i krise og må den første tiden gi omsorg og trygghet for at de skal kunne takle sykehusoppholdet på en god måte. Deretter må informasjon og undervisning legges til rette på en god måte og individualiseres etter foreldrenes ønsker og evne til å ta til seg kunnskap. Dersom sykepleier kan se både foreldrene og barnets behov vil dette ha en sterk innvirkning på relasjonen mellom foreldre og helsepersonell. Sykepleier må forsikre foreldrene om at alt kommer til å gå bra, og at deres barn kan leve lange og gode liv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDiabetes type 1nb_NO
dc.subjectForeldrenb_NO
dc.subjectBarnnb_NO
dc.titleForeldre til barn med nydiagnostisert diabetes type 1nb_NO
dc.title.alternativeParents of children with newly diagnosed type 1 diabetesnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel