Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHveem, Kristian
dc.contributor.advisorEdna, Tom-Harald
dc.contributor.advisorNess - Jensen, Eivind Ness
dc.contributor.authorTalseth, Arne
dc.date.accessioned2019-02-08T07:56:10Z
dc.date.available2019-02-08T07:56:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-3497-2
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584503
dc.description.abstractNorsk sammendrag avhandling Operativ fjerning av galleblæren (cholecystectomi) er en av de vanligste kirurgiske prosedyrer innen generell kirurgi. Fjerning av galleblæren med kikkhullskirurgi (laparoskopi) ble introdusert tidlig på 1990-tallet. Målet med dette prosjektet var å studere overgangen fra åpen kirurgisk fjerning av galleblæren til kikkhullskirurgi, risikofaktorer for å få utført galleblærekirurgi og livskvalitet, psykologiske symptomer og symptomer fra mage og tarmkanalen etter gjennomført galleblærekirurgi. I første artikkel ble 2615 pasienter fra Nord-Trøndelag som hadde fått fjernet galleblæren mellom 1990 og 2011 identifisert. Dette ble gjort ved hjelp av Helse Nord-Trøndelags administrative systemer. Det var en tydelig kjønnsforskjell blant de opererte og 70 % var kvinner og 30 % var menn. Antallet opererte økte fra 6,2 per 10 000 personer per år i 1990-1992 til 10,0 per 10 000 personer per år i 1998-2003, og antallet holdt seg stabil på dette nivået gjennom 2004-2011. Fjerning av galleblæren ved akutt eller kronisk alle blærebetennelse (cholecystitt) ble oftere utført hos eldre pasienter enn hos yngre. Yngre pasienter og flere kvinner enn menn ble operert på grunn av gallesteinssmerter uten tegn til betennelse. Fjerning av galleblæren med kikkhullskirurgi ble gjennomført hos 8 % av alle galleblæreoperert i 1992, mens kikkhullskirurgi ble brukt hos 99 % i 2011. I andre artikkel ble risiko for galleblærekirurgi ved ulike livsstilsfaktorer studert. I denne studien ble data fra de som ble galleblæreoperert i Nord-Trøndelag i perioden 1990-2012, koblet med data om livsstilsfaktorer rapportert av de som også deltok i den andre Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2), som ble gjennomført i 1995-1997. Blant deltakerne i HUNT2 hadde 1162 individer fått fjernet galleblæren og disse ble sammenlignet med 65 237 deltagere i HUNT2 som ikke hadde fjernet galleblæren. Personer med overvekt (BMI 25-30) hadde 58 % økt risiko for å ha fjernet galleblæren sammenliknet med normalvektige (BMI 18,5-25). Personer med fedme (BMI over 30) hadde doblet risiko for å ha fjernet galleblæren sammenliknet med normalvektige. Kvinner med høyere utdannelse hadde redusert risiko for å ha fjernet galleblæren, men dette var ikke tilfellet hos menn med høyere utdannelse. Kvinner med mer enn én times hard fysisk aktivitet per uke hadde redusert risiko for å ha fjernet galleblæren. I tredje artikkel ble livskvalitet og psykologiske symptomer og symptomer fra mage og tarmkanalen før og etter gjennomført galleblærekirurgi studert. Data fra alle tre HUNTundersøkelsene ble brukt. Individer som hadde deltatt i HUNT1 og/eller HUNT2 og fått fjernet galleblæren minst ett år før deltagelse i HUNT3 ble inkludert. Disse 931 opererte ble sammenlignet med deltagerne i HUNT som ikke hadde fjernet galleblæren. Det å ha fjernet galleblæren økte risiko for diaré og magesmerter i etterkant av operasjonen. Det å ha fjernet galleblæren økte også risiko for kvalme hos menn. Vi fant ingen sammenheng mellom det å ha fjernet galleblæren og livskvalitet, symptomer på angst og depresjon, forstoppelse, sure oppstøt eller halsbrann.nb_NO
dc.description.abstractEnglish Summary / Synopsis Cholecystectomy in Nord-Trøndelag County, Norway, 1990-2011. Cholecystectomy is one of the most common surgical procedures performed in general surgery. The laparoscopic technique was introduced in the early 1990`s. The aims of this thesis were to evaluate cholecystectomy rates during the transition period from open to laparoscopic surgery, risk factors for requiring cholecystectomy, and quality of life and psychological and gastrointestinal symptoms after cholecystectomy. In paper 1, 2615 patients from Nord-Trøndelag County who had a cholecystectomy performed between 1990 and 2011 were identified using the administrative system at Nord-Trøndelag Hospital Trust, the county hospital covering the population. Among those who had a cholecystectomy performed, 70% were women and 30% were men. The incidence of cholecystectomies increased from 6.2 per 10,000 person-years during 1990-1992 to 10.0 per 10,000 person-years during 1998-2003 and remained stable at this level until end of follow-up in 2011. Cholecystectomy for acute or chronic cholecystitis was more often performed in elderly patients, while younger patients, particularly women, were more often operated for gallstone colic. Laparoscopic technique was used in only 8% of cholecystectomies in 1992 and increased to 99% in 2011. In paper 2, the association between different lifestyle factors and cholecystectomy was studied. In this study, data from the cholecystectomies were combined with data on lifestyle factors reported by those how participated in the second Nord-Trøndelag Health Study (HUNT2), performed 1995-1997. Among the HUNT2 participants, 1162 individuals had a cholecystectomy performed during 1998-2011 (cases) and these were compared with the remaining 62,087 HUNT2 participants (controls). Overweight individuals (body mass index [BMI] 25-30) had 58% increased risk of cholecystectomy compared to normal weight individuals (BMI 18.5-25). Obese individuals (BMI above 30) had 2-fold increased risk of cholecystectomy compared to normal weight individuals. Women with higher education had reduced risk of cholecystectomy. Hard physical activity of more than one hour per week was associated with reduced risk of cholecystectomy in women. In paper 3, quality of life and psychological and gastrointestinal symptoms before and after cholecystectomy were studied. Data from all three HUNT surveys were used and all HUNT participants who had participated in HUNT1 and/or HUNT2 with a cholecystectomy performed at least one year before attending HUNT3 were included. These 931 operated participants were compared with the remaining HUNT participants. Cholecystectomy was associated with increased risk of post-operative diarrhea and abdominal pain for both sexes. Cholecystectomy was also associated with nausea among men. We found no association between cholecystectomy and quality of life, symptoms of anxiety and depression, constipation, heartburn, or acid regurgitation.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2018:354
dc.titleCholecystectomy in Nord-Trøndelag 1990 – 2011 Epidemiology and long term quality of life, a population-based cohort studynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.description.localcodedigital fulltext not avialablenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel