Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBårdsen, Gunnar
dc.contributor.authorAasland, Lars
dc.contributor.authorLerfald, Eirik Skei
dc.date.accessioned2019-02-07T12:38:08Z
dc.date.available2019-02-07T12:38:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584353
dc.description.abstractDenne avhandlingens mål er å analysere om medieoppmerksomhet er en drivende faktor i etterspørselen etter Bitcoin, og på så måte avkastning på Bitcoin. Et nyttig verktøy i denne analysen er å kategorisere Bitcoin. De to hovedspørsmålene som da vil bli besvart er: (i) Hva slags finansielt aktivum kan Bitcoin kategoriseres som? (ii) Hvordan påvirker medieoppmerksomhet Bitcoin? Dette er gjort ved å først presentere et teoretisk rammeverk for prisdannelse hvor investorers interesse er forklart i en variable for medieoppmerksomhet. Ved å bygge videre på dette rammeverket blir Bitcoins funksjonalitet som en valuta i samfunnet i dag analysert og sammenlignet ved bruk av det tradisjonelle rammeverket for penger vi kjenner til. Dette er videre analysert ved hjelp av volatilitetsprosessene til Bitcoin og andre finansielle aktivum. Funnene fra denne analysen tyder på at Bitcoin ikke kan klassifiseres sammen med tradisjonelle finansielle aktivum, og på så måte er et spekulativt finansielt aktivum som står på egenhånd. Videre blir det funnet at medieoppmerksomhet gjør Bitcoin mer attraktiv for investorer og er en driver av etterspørsel. Denne spekulative driveren av etterspørsel sammenfaller godt med kategoriseringen av Bitcoin som et spekulativt aktivum.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: This thesis aims to analyze how media attention contributes to the demand for Bitcoin, and in so way Bitcoin return. A useful tool in this analysis, is a categorization of Bitcoin. The two main questions to be answered is: (i) What kind of financial asset can we categorize Bitcoin as? (ii) How does Media attention affect Bitcoin return? This is done through firstly laying out a theoretical framework for price formation- where investor attractiveness is captured through a variable for media attention. Building on this framework, Bitcoins function and ability as money today is investigated through a comparison with the traditional monetary framework we know today. This is further investigated with an analysis of the volatility process of Bitcoin and financial assets. Which concludes with Bitcoin being classified as a speculative asset who do not resemble any traditional financial asset. Following this it is found that media attention does make Bitcoin more attractive for investors and being a driver for demand. This speculative drive of demand coheres with Bitcoin being a speculative asset.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDoes media attention affect Bitcoin return, and thus explain investor attractiveness? - A categorization- and demand analysis of Bitcoinnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel