Show simple item record

dc.contributor.authorBrevik, Kristine Tetlie
dc.coverage.spatialNorway, Trondheimnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-07T09:47:18Z
dc.date.available2019-02-07T09:47:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584287
dc.description.abstractBakgrunn: Delirium er en vanlig, men ofte underdiagnostisert, tilstand i intensivavdelinger. Tilstanden er en uavhengig prediktor for økt sykelighet og dødelighet hos intensivpasienter, og assosiert med forlenget sykehus- og intensivopphold. Intensivsykepleieren står sentralt i å oppdage delirium. Tidligere forskning indikerer at kartleggingsverktøyet Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) kan forbedre deliriumsvurdering, og at sykepleiere gjør reliable funn når de benytter seg av verktøyet. Likevel, er CAM-ICU lite brukt i praksis. Hensikt: Å identifisere hvilke barrierer som hindrer intensivsykepleiere i å vurdere delirium med CAM-ICU Metode: En litteraturstudie, med tematisk tekstanalyse som tilnærming. Litteratursøk med relevant søkeord for problemstillingen ble gjort i databasene CINAHL, MEDLINE, SVEMED og SYKEPLEIEN FORSKNING, Resultat: Totalt 13 studier ble inkludert. Barrierene som ble identifisert var: Manglende anerkjennelse, -kunnskap, -opplæring, -tillit og -fortrolighet, intuberte eller sederte pasienter, manglende respons fra legene, manglende tid og manglende oppfølging. Konklusjon. Både personlige-, pasientrelaterte- og organisatoriske barrierer fremkommer som hindringer for intensivsykepleieres deliriumsvurdering med CAM-ICU. Det virker viktig å identifisere barrierer og iverksette tiltak for å overkomme disse, for en vellykket implementering av CAM-ICU.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBarrierer for deliriumsvurdering med CAM-ICU: Et intensivsykepleierperspektivnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeOppgaven vil ikke bli åpen tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record