Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohnsen, Ingvild Bjellmo
dc.contributor.advisorDøllner, Henrik
dc.contributor.authorLi, Youxian
dc.date.accessioned2019-02-05T12:16:06Z
dc.date.available2019-02-05T12:16:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-3437-8
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583943
dc.description.abstractNy innsikt i de medfødte immunresponsene mot humant metapneumovirus infeksjon eller endringer i osmolalitet Sammendraget: Kroppens medfødte immunsystem gir umiddelbar beskyttelse mot infeksjoner og styrer de påfølgende immunresponsene. Luftveisinfeksjoner (RTI) er et betydelig folkehelseproblem og utgjør en ledende årsak til sykdom og død. RTI kan utløse astmaforverring og har blitt foreslått som en direkte årsak til utvikling av astma blant barn. Humant metapneumovirus (hMPV) er et luftveisvirus som ble identifisert i 2001 og er i dag anerkjent som en av de ledende etiologiske årsakene til RTI. Til tross for forskning på hMPV i mer enn et tiår, er vår forståelse av kroppens medfødte immunrespons ved hMPV-infeksjon fortsatt ufullstendig. I første del av arbeidet forsøkte vi å forstå hvordan hMPV infeksjon potensielt utløser astmatisk betennelse, med fokus på uttrykk og regulering av signalstoffet thymisk stromal lymfopoietin (TSLP), som er vist å være oppregulert under virusinfeksjoner (inkludert hMPV) og assosiert med astma. TSLP uttrykkes i to isoformer, en lang form (lfTSLP) og en kort form (sfTSLP), som nylig ble foreslått å ha forskjellige funksjoner. Vi så på hvordan de to formene av TSLP er uttrykt differensielt i hMPV-infiserte humane luftevisceller. Vi viste at hMPV infeksjon hovedsakelig fremkaller uttrykk av lfTSLP, som er den TSLP formen foreslått å fremme betennelse. Videre kartla vi molekyler som regulerer dette uttrykket, inkludert mønstergenkjenningsreseptorene (PRRs) TLR3 og RIG-I, adapter-proteinene TRIF og MAVS, kinasen TBK1 og transkripsjonsfaktoren NF-KB. I neste del av arbeidet undersøkte vi om hMPV infeksjon påvirker kroppens medfødte immunhomeostase. Cathelicidin antimikrobiell peptid (CAMP) er en viktig komponent av vårt medfødte immunsystem med direkte antimikrobielle aktiviteter og ulike immunregulerende funksjoner. CAMP er homeostatisk regulert av faktorer som vitamin D. Vi viste at hMPV infeksjon hindrer uttrykk av CAMP i humane makrofager. Vi undersøkte videre den molekylære mekanismen som ligger til grunn for dette og fant at den undertrykkende effekten skyldes nedregulering av transkripsjonsfaktoren C/EBPa. I siste del av arbeidet så vi utover immunresponser til patogene mikrober, og gjorde et uventet funn som viste at uttrykket av CAMP er nøye kontrollert av osmolalitet i humane makrofager. Vi fant også bevis for at osmolalitet-mediert CAMP-uttrykk avhenger av den osmo-sensitive transkripsjonsfaktoren NFAT5 og stress-gjenkjennings kinasen p38. Til slutt viste vi at denne osmolalitet-avhengige CAMP-responsen er svekket under akutte betennelser. Vår forskning bidrar til ny innsikt i kroppens medfødte immunresponser ved hMPV infeksjon. Resultatene fra dette arbeidet foreslår at hMPV kan fremme astmatisk betennelse ved å slå på uttrykket av lfTSLP, samt forringe kroppens immunhomeostase gjennom undertrykkelse av CAMP uttrykk. Videre avslører vi en tidligere ukjent osmolalitet-avhengig reguleringsmekanisme av CAMP, og utvider med det vår kunnskap om hvordan miljøfaktorer former medfødte immunresponser.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2018:323
dc.titleNovel insights into the innate immune responses to human metapneumovirus infection or changes in osmolalitynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750nb_NO
dc.description.localcodedigital fulltext not avialablenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel