Show simple item record

dc.contributor.authorRye, Johan Fredrik
dc.contributor.authorLundeberg, Ingrid Rindal
dc.date.accessioned2019-01-30T08:55:31Z
dc.date.available2019-01-30T08:55:31Z
dc.date.created2018-08-16T14:17:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978820258490-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2582997
dc.description.abstractI dette innledende kapitlet presenterer vi bokas bidrag og identifiserer fire fengselssosiologiske temaer som bokas kapitler spesielt behandler. For det første aktualiserer flere av kapitlene den betydningen ulike former for sosial ulikhet har i fengslet, og viser hvordan noen fangegrupper har andre – og hardere – soningserfaringer enn andre. Videre belyser kapitlene hvordan fengslet er uløselig knyttet til den moderne velferdsstaten og nye straffeformer. Et tredje tema er straffeanstaltenes hverdagsliv, der forfatterne analyserer hvordan fangene opplever stigma, krenkelsesprosesser og institusjonalisering. Et siste tema er fengslet som arena for maktens mange forskjellige former. Kapitlet gir også en overordnet oversikt over bidragene, inkludert deres teoretiske og metodiske vinklinger, og presenterer bokas utgangspunkt som et kollektivt læringsprosjekt.nb_NO
dc.description.abstractIn this chapter, we present the book’s contribution to the sociology of prisons and identify four themes the analysis addresses. First, many of the chapters highlight the significance of different forms of social inequality in prison and show how some groups of prisoners have different – and tougher – experiences of incarceration than do others. Second, the chapters shed light on how the prison is inseparable from the modern welfare state, especially through the emergence of «exceptional» prisons and new forms of punishment. A third theme is everyday life in penal institutions, where the authors analyse how prisoners experience stigmatization, infringement and institutionalization. A final theme is the prison as an arena for the exercise of many forms of power. In addition, this introduction gives an overview of the chapters of the book, their theoretical and methodological approaches, and presents the book’s starting point as a collective learning project.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCappelen Damm Akademisknb_NO
dc.relation.ispartofFengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler
dc.relation.urihttps://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/view/41/166/1666-1#chapter_1
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleSosiologi, samfunn og fengslernb_NO
dc.title.alternativeSosiologi, samfunn og fengslernb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber11-32nb_NO
dc.identifier.doi10.23865/noasp.41
dc.identifier.cristin1602453
dc.description.localcode© 2018 Johan Fredrik Rye, Ingrid Rindal Lundeberg. Verket utgis Open Access under betingelsene i Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.nb_NO
cristin.unitcode194,67,25,0
cristin.unitnameInstitutt for sosiologi og statsvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal