Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHallan, Stein I.
dc.contributor.advisorBruheim, Per
dc.contributor.authorØvrehus, Marius Altern
dc.date.accessioned2019-01-10T09:39:49Z
dc.date.available2019-01-10T09:39:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-3591-7
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580126
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG Translasjonsmedisinske studier av hypertensiv nefropati: Prevalens, diagnose og patofysiologi Kronisk nyresjukdom defineres som nedsatt nyrefunksjon (estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) <60 mL/min/1,73m2), og/eller avvik i urinfunn (proteinuri, hematuri) eller bildediagnostikk av nyrene, som varer i mer enn 3 måneder. Kronisk nyresjukdom finnes hos rundt én av ti voksne i industrialiserte land. Tilstanden utgjør en byrde på samfunn og helsevesen, spesielt på grunn av den økte risikoen for hjerte-/karsjukdom og slag som følger med kronisk nyresjukdom. Tidlig diagnose og behandling, med vekt på blant annet blodtrykk, proteinlekkasje i urin og kolesterol, bremser forverringa av nyrefunksjonen. Dagens diagnoseverktøy med blod- og urinprøver gir utslag først når nyrefunksjonen er moderat redusert, og nyresjukdommen er etablert. Vi trenger bedre diagnoseredskaper for å finne de som har tidlig nyresjukdom, og skille ut de som gradvis forverres til endestadium nyresvikt. Vi trenger også mer kunnskap om hvilke sjukdomsmekanismer som er viktigst i utviklinga av nyresvikt, for å kunne finne nye behandlinger. Den vanligste årsaken til endestadium nyresvikt i Norge er nyresjukdom på grunn av høgt blodtrykk, såkalt hypertensiv nefropati. Etter sukkersyke er det den vanligste årsaken til endestadium nyresvikt i industrialiserte land. Sjøl om tilstanden er godt kjent, er det paradoksalt nok debatt rundt både definisjonen, utbredelsen, årsakene og de grunnleggende sjukdomsmekanismene bak sjukdommen. Hypertensiv nefropati har ofte vært antatt årsak til kronisk nyresjukdom hos individer med langvarig høgt blodtrykk, kun sparsomme urinfunn (lite blod eller protein i urinen), og som ikke har tegn til andre sjukdommer som kan gi nyreskade (for eksempel sukkersyke, cystenyrer eller kronisk nyrebetennelse/glomerulonefritt). Hos disse har man tidligere ofte antatt diagnosen hypertensiv nefropati uten å ta vevsprøve fra nyrene (nyrebiopsi) for bekreftelse. Det har vært omdiskutert hvor presise disse kliniske kriteriene er. Dette har vært undersøkt hos afrikansk-amerikanere og i enkelte andre etniske grupper, men ikke så godt hos hvite europeere. I artikkel 2 gjennomgikk vi 4920 nyrebiopserte pasienter fra Norsk nyreregister, hvorav 918 hadde biopsi-bekreftet hypertensiv nefropati. Blant de 918 hadde mange urinfunn, hvorav 34 % hadde blod i urinen og 57 % hadde protein i urinen. Vi fant at de tradisjonelle kliniske diagnosekriteriene var relativt upresise (sensitivitet 0,12, spesifisitet 0,96), og at mens fravær av disse kriteriene utelukket diagnosen relativt presist (negativ prediktiv verdi 0,83), klarte ikke disse kriteriene, de gangene de var tilstede, å forutsi diagnosen presist (positiv prediktiv verdi 0,41). Kriteriene som var sterkest assosiert med biopsi-bekreftet hypertensive nefropati var høg alder, høgt diastolisk blodtrykk, lav proteinuri, fravær av blod i urin, hankjønn og fravær av sukkersyke. Vi fant at de kliniske kriteriene var mest presise hvis man brukte alder >50 år, proteinuri <1 gram/døgn, diastolisk blodtrykk >90 mmHg, og ingen blod i urinen. I artikkel 1 beskreiv vi forekomsten av kronisk nyresjukdom i Norge på to tidspunkter med ti års mellomrom ved hjelp av tall fra tverrsnittsundersøkelsene HUNT2 i 1995-97 og HUNT3 i 2006-08. Hovedfunnet var at forekomsten av kronisk nyresjukdom holdt seg stabil på rundt 11 %. I denne perioden fant det sted en klar reduksjon av høgt blodtrykk, noe reduksjon av kolesterol og økt fysisk aktivitet, samt moderate økninger i både sukkersyke og overvekt. Vi tror at blodtrykksreduksjonen har bidratt til at nyresjukdom-tallene har holdt seg stabile, på tross av økt sukkersyke og overvekt. I artikkel 3 undersøkte vi proteiner og peptider i urinen hos pasienter med langtkommen nyresjukdom av forskjellige typer, og fant at et sett av 273 forskjellige urin-proteiner og peptider skiller mellom nyresjuke og –friske. Urin-proteinene som var mest forskjellige, peker i retning mot forstyrrelser i bindevev- og arrvevsproduksjonen hos de nyresjuke. I artikkel 4 viste kombinerte gen- og urin-analyser at individer med hypertensiv nefropati har endringer innen flere områder av metabolismen eller stoffomsetninga, med spesielt redusert utskillelse i urin av flere typer aminosyrer sammenliknet med friske. Disse forskjellene peker mot forstyrrelser av blodtrykksregulering, åreforkalkning, arrdannelse/fibrose og oksidativt stress, som er kjente mekanismer i dannelsen av hypertensiv nefropati og nyresjukdom generelt.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2018:400
dc.relation.haspartPaper 1: Hallan, Stein; Øvrehus, Marius Altern; Romundstad, Solfrid; Rifkin, Dena; Langhammer, Arnulf; Stevens, Paul E; Ix, Joachim H.. Long-term trends in the prevalence of chronic kidney disease and the influence of cardiovascular risk factors in Norway. Kidney International 2016 ;Volum 90.(3) s. 665-673 https://doi.org/10.1038/ki.2013.460 Elsevier user license https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-licenses/elsevier-user-licensenb_NO
dc.relation.haspartPaper 2: Øvrehus MA, Oldereid TS, Dadfar A, Bjørneklett R, Aasarød K, Hallan SI. Hypertensive nephrosclerosis in whites: clinical phenotypes, long-term prognosis, and diagnosis in the general population and the nephrology clinicnb_NO
dc.relation.haspartPaper 3: Øvrehus, Marius Altern; Zürbig, Petra; Vikse, Bjørn Egil; Hallan, Stein. Urinary proteomics in chronic kidney disease: diagnosis and risk of progression beyond albuminuria. Clinical Proteomics 2015 ;Volum 12.(1) https://doi.org/10.1186/s12014-015-9092-7 - This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.nb_NO
dc.relation.haspartPaper 4: Øvrehus MA, Bruheim P, Ju W, Zelnic L, Darshi M, Rise Langlo KA, Sharma K, de Boer I, Hallan SI. Gene expression studies and targeted metabolomics reveal disturbed serine, methionine, and tyrosine metabolism in early hypertensive nephrosclerosisnb_NO
dc.titleA translational medicine approach to hypertensive nephropathy: Prevalence, diagnosis, and pathophysiologynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel