Show simple item record

dc.contributor.advisorMauseth, Franknb_NO
dc.contributor.advisorHvidsten, Sverrenb_NO
dc.contributor.authorTollefsen, Håkonnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:56:03Z
dc.date.available2014-12-19T13:56:03Z
dc.date.created2014-09-19nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier748590nb_NO
dc.identifierntnudaim:11540nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/257897
dc.description.abstractSiden testmetodene for PD-målinger som gjøres i felt, utføres ved forskjellige frekvenser, er det av stor interesse for eieren av kabelsystemet å vite hvordan målingene skal tolkes, dersom resultatene er både frekvens- og spenningsavhengig.I denne oppgaven har det derfor blitt sett på frekvensavhengighet i forhold til delutladninger i feltaldrede kabelskjøter. Tre skjøter fra samme trefase har blitt testet hver for seg, og blitt analysert ved hjelp av PRPDA-plot, pulssekvensanalyse og Weibull-analyse. I tillegg har det blitt utført en dielektrisk responsmåling.Tennspenningen i de tre kabelskjøtene måles ved ti forskjellige frekvenser mellom 0,1 og 100 Hz. Resultatene for de åtte høyeste frekvensene (0,5 - 100 Hz) er relativt like, og tennspenningen ligger mellom 9,5 og 11,0 kV i disse tilfellene. Ved de to laveste frekvensene synker tennspenningen, og ved 0,1 Hz ligger den rundt 6 kV. Driftsspenningen til skjøtene er 6,4 kV.Disse resultatene kan føre til feildiagnosering av kabelsystemet, ettersom PD-tester ofte utføres ved 0,1 eller 50 Hz i felt. Feildiagnosering kan være kostbart for eieren av kabelsystemet, og er naturligvis ikke ønskelig.Både pulssekvensanalysen og Weibull-analysen antyder at det er flere utladningskilder i alle skjøtene. I tillegg er det grunn til å tro at det kan være overflateutladninger som oppstår, ut ifra plottene i pulssekvensanalysen.Dissekering av skjøtene viser at det kan ha oppstått både overflate- og hulromsutladninger i overgangen mellom ytre halvleder og PEX-isolasjonen, på innsiden av skjøtene. I overgangen mellom de to materialene er det en høydeforskjell, som gjør at skjøten ikke krympes helt inntil kabelen. Dette gir et lite glippe mellom de to delene, hvor utladninger kan oppstå.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for elkraftteknikknb_NO
dc.titleTilstandskontroll av mellomspennings kabelskjøt: Undersøkelse av frekvensavhengighet til partielle utladningernb_NO
dc.title.alternativeCondition Assessment of Medium Voltage Cable Joints: Examination of Frequency Dependence of Partial Dischargesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber226nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record