Show simple item record

dc.contributor.advisorSolbjør, Marit
dc.contributor.authorSletvold, Ingunn
dc.date.accessioned2018-12-18T10:09:44Z
dc.date.available2018-12-18T10:09:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578052
dc.description.abstractBakgrunn: Psykiske helsetjenester i kommunene er i økende grad knyttet til ulike former for botiltak. Sentrale perspektiver i disse tjenestene er brukermedvirkning, mestring og recovery. Det foreligger begrenset kunnskap om erfaringer med å bo i bemannede bofellesskap for personer med psykiske lidelser. Tilgjengelig forskning viser at bofellesskap har potensial til både å hemme og fremme recovery. Det er behov for mer erfaringsbasert kunnskap om bofellesskap som hverdagsarena og bo- og tjenesteform. Hensikt og problemstilling: Formålet med studien er å bidra til kunnskap om hverdagslivet til personer med psykiske lidelser, som bor i bemannede kommunale bofellesskap. Videre er hensikten å undersøke om boformen kan bidra til å fremme recovery. Problemstilling:Hvilke erfaringer har personer som bor i bofellesskap, knyttet til hverdagsliv og mestring? Hvordan kan boformen bidra til å fremme recovery for personer med psykiske lidelser? Metode: Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på individuelle dybdeintervju med ti personer, som bor ved fem ulike bofellesskap for personer med psykiske lidelser i Trondheim Kommune. Det er benyttet en fenomenologisk tilnærming og fenomenologisk analyse av data. Resultat: Hjemmet var et viktig grunnlag for opplevelse av selvbestemmelse, selvstendighet, frihet og kontroll. Informantene opplevde virksomme, tillitsbaserte samarbeidsallianser med personalet. Personalet var lett tilgjengelige og de fikk fleksibel hjelp tilpasset egne ønsker. Det hverdagslige og uformelle samværet med andre brukere og personal ga en følelse av fellesskap og tilhørighet. Å mestre hverdagen og de hverdagslige gjøremålene, var sentralt for opplevelse av bedring. Den praktisk orienterte hjelpa de fikk i bofellesskapet hadde stor betydning for opplevelsen av mestring. Samtidig hadde mange informanter et lite sosialt nettverk utenfor bofellesskapet, og flere hadde utilfredsstilte behov når det gjaldt aktivisering, sysselsetting og sosiale aktiviteter. Konklusjon: Funn i studien tyder på at rammene i bofellesskap kan fremme recovery. Boformen kan bidra til å sikre viktige sosiale betingelser, som materielle vilkår, trygge rammer, fleksibel hjelp og verdsatte sosiale roller. Boformen er også en arena for brukermedvirkning og reelt samarbeid med hjelpepersoner. Samtidig er det forhold knyttet til boformen som kan hindre recovery. Eksempler på dette er avhengighet av hjelpepersoner, lite nettverk, utfordrende bomiljø, mangel på innhold i hverdagen og mangel på tilstrekkelig sosial stimulering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHverdagsliv og mestring i et recoveryperspektiv - Brukererfaringer fra bofellesskap for personer med psykiske lidelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record