Show simple item record

dc.contributor.advisorAgerup, Tea
dc.contributor.authorKnapskog, Marthe Elise
dc.date.accessioned2018-12-18T09:09:10Z
dc.date.available2018-12-18T09:09:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578030
dc.description.abstractMasteroppgavens tema omhandler kompleks traumeteori og multisystemisk terapi (MST). Traumer kombinert med svikt i den regulerende omsorgen, omtalt som kompleks traumatisering, påvirker utviklingen av reguleringssystemet. Ny kunnskap om konsekvensene av kompleks traumeeksponering utfordrer hjelpeapparatets praksis. Forskning peker på at vi mangler gode kartleggingsverktøy, samt behandlingstiltak for å gi hjelp til disse barna. Et reguleringsperspektiv på kompleks traumatisering forstår barnas problemer som reguleringsvansker, og retter behandlingen mot å kompensere for barnas manglende reguleringserfaringer. Studien drøfter i hvilken grad behandlingsprinsippene i MST er forenlige med et reguleringsperspektiv på kompleks traumatisering. Det teoretiske utgangspunktet for diskusjonen er kompleks traumeteori, samt egne intervju-data for å belyse MST-metoden. Masteroppgaven har et kvalitativt design, og som datainnsamlingsmetode benyttes dybdeintervju med seks MST-terapeuter og tre barnevernsarbeidere. Dataene har blitt analysert ved hjelp av en stegvis-deduktive induktive metode (SDI). Resultatene viser at reguleringsarbeid ligger implisitt i flere av behandlingsprinsippene i MST-metoden. Konklusjonen i artikkelen er at MST kan være et godt tiltak for kompleks traumatiserte ungdommer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKompleks traumatisering i Multisystemisk Terapi (MST)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeMasteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli åpen tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record