Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGårseth-Nesbakk, Levi
dc.contributor.authorGulla, Ole Martin
dc.contributor.authorHaukdal, Magnus
dc.date.accessioned2018-12-14T13:36:51Z
dc.date.available2018-12-14T13:36:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2577777
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen er en empirisk studie av norske unoterte sparebankers bruk av tapsnedskrivninger til earnings management. Nærmere bestemt ønsker vi å besvare følgende problemstilling: ”Under hvilke omstendigheter benyttes tapsnedskrivninger på utlån til earnings management i norske unoterte sparebanker?” Basert på studiene til Kanagaretnam, Lobo og Mathieu (2003), Norden og Stoian (2014), Wahlen (1994) og Kanagaretnam, Krishnan og Lobo (2010) formulerer vi to ulike regresjonsmodeller som skiller mellom skjønnsmessige og ikke-skjønnsmessige tapsnedskrivninger. De skjønnsmessige tapsnedskrivningene betraktes som en proxy for earnings management. Datainnsamlingen er gjort med utgangspunkt i årsregnskapene til 59 unoterte sparebanker i perioden 2010-2016. Våre funn indikerer at norske unoterte sparebanker benytter tapsnedskrivninger på utlån til å bedrive earnings management. Mer spesifikt benyttes denne regnskapsposten til resultatutjevning. Resultatene gir også indikasjoner på at bankene i utvalget benytter tapsnedskrivninger til kapitaldekningsformål. Vi finner at bankene reduserer sine skjønnsmessige tapsnedskrivninger for å øke sin risikovektede kjernekapitalratio i perioden. Vi undersøker også om det er en sammenheng mellom bankstørrelse og graden av earnings management, men finner ingen støtte for dette. Derimot finner vi en sterk signifikant sammenheng mellom valg av revisjonsselskap og størrelsen på de skjønnsmessige tapsnedskrivningene i norske unoterte sparebanker. Dette indikerer at sparebanker som revideres av de fire største revisjonsselskapene har lavere grad av earnings management sammenlignet med sparebanker som revideres av andre revisjonsselskap.nb_NO
dc.description.abstract- In this thesis, we provide an empirical study of loan loss provisioning in Norwegian unlisted savings banks. More specific, we examine under what circumstances these banks use loan loss provisions as a tool for earnings management. The methodology used in this study are inspired by the articles of Kanagaretnam, Lobo and Mathieu (2003), Norden and Stoian (2014), Wahlen (1994) and Kanagaretnam, Krishnan and Lobo (2010). By constructing a dataset based on the annual reports of 59 unlisted savings banks in the period of 2010-2016, we find strong evidence that banks use discretion to smooth their earnings. Moreover, when controlling for non-discretionary determinants of loan loss provisions, we also find that banks use loan loss provisions as a tool for increasing their core capital. In addition, we examine the relation between auditor size and the extent of earnings management through loan loss provisions. Our findings suggest that banks audited by a Big 4 company, is negatively related to earnings management. Furthermore, we study whether bank size affects the extent of earnings management, but find no evidence of such a relationship.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEarnings management i sparebankbransjen: under hvilke omstendigheter benyttes tapsnedskrivninger til earnings management i norske unoterte sparebanker?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel