Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinussen, Pål Erling
dc.contributor.authorBergsland, Ragnhild Tangen
dc.date.accessioned2018-12-10T06:58:02Z
dc.date.available2018-12-10T06:58:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576705
dc.description.abstractDette er en kvalitativ analyse av opplæring i fengsel, hvor målet har vært å undersøke hvilke opplevelser tidligere innsatte og bakkebyråkrater har med betydning av opplæring for livet etter soning. Dette er knyttet opp mot de offisielle målene skrevet i Stortingsmelding 27 (2004-2005) og 37 (2007 – 2008). Jeg analyserer overnevnte spørsmål i lys av stortingsmeldingenes mål om at opplæringen skal øke de innsatte sine kunnskaper og ferdigheter, formalkompetanse, jobbmuligheter, og til slutt emosjonelt- og sosialt utbytte. Ved hjelp av 8 dybdeintervjuer, 5 med tidligere innsatte og 3 bakkebyråkrater har jeg identifisert opplæringens største utbytte som av sosialt og emosjonelt. Dette er fordi opplæring har blitt en mestringsarena for de innsatte, og på den måten åpnes nye dører. Mine funn tyder også på at opplæringen bidrar til formalkompetanse, men det er ikke tydelig at dette er viktig for livet etter soning. Det har vist seg at opplæringen har bidratt i mindre grad til kunnskap og ferdigheter, da det i liten grad blir trukket fram som viktig for livet etter soning. Med tanke på om opplæringen bidrar til jobb viser det at opplæringen har vært mindre betydningsfull. Det kommer frem at de administrative rammene rundt tiltaket påvirker betydningen av opplæring. Tidligere innsatte og bakkebyråkrater opplever ulike evner gir ulik tilgang til opplæring og dette gjør at man i ulik grad evner å nyttiggjøre seg av tiltaket. Dette betyr at du får bedre oppfølging dersom du har evner og kapasitet til å søke hjelp. Det viser seg å være en grunnleggende utfordring med fengselsopplæringen. Dette er at det foregår under strenge og rigide rutiner og rammer, som ikke muliggjør for selvstendighet og ansvarliggjøring. Opplæringen får større betydning dersom dette blir vektlagt. The aim of this thesis is to analyse a high school education program for inmates. With qualitative method it has been explored what experience former inmates and street- level – bureaucrats, have with the importance of education in life after imprisonment. It has been an assessment up against the official aim of the policy with “Stortingsmelding 27 (2004-2005) and 37 (2007 – 2008)». It has been analyzed whether the aim to increase the inmates, knowledge and skills, formal qualification, work, and social and emotional gain has been fulfilled. Since the education has become an area that the inmates have mastered, and in that regard have opened new doors, it has been identified that the education program has been far more significant in the respect of social and emotional gain, compared to the other categories. Further on, the study indicates no clear empirical evidence of the importance of knowledge and skills. Regarding the importance of formal qualification and work for the life after imprisonment the study shows that the education has been somewhat significant. When it comes to administrative challenges the inmates abilities are important to benefit from the education. Because of significant lack of resources in the prison-system, the highly motivated inmates benefit fare more from the education. The last finding is that it is proven to be challenging to give education within the prison that focus on independence and responsibility. This is due to the fact of the rigid and strict routines which is the nature of prison. If the education focus on this the impact of the education becomes greater.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleOpplæring i fengsel - en casestudie av opplæringens betydning for livet etter løslatelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record