Show simple item record

dc.contributor.advisorMjaavatn, Per Egil
dc.contributor.authorFiskerstrand Sørensen, Synne
dc.date.accessioned2018-12-05T08:09:05Z
dc.date.available2018-12-05T08:09:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576075
dc.description.abstractNorske elevers stadige dårligere psykiske helse, men bedre prestasjon på skolen har blitt diskutert mye i den offentlige debatten. Denne undersøkelsen tar for seg hvordan faktorer ved skolen, som læringsmiljøet kan bidrar til norske elevers reduserte psykiske helse. Hensikten med dette prosjektet er å se på sammenhengen mellom læringsmiljøet, angst og skolevegring, og for å belyse hvordan et prestasjonsorientert læringsmiljø kan forårsake skolevegring. Overordnede temaer for denne undersøkelsen vil derfor være psykisk helse og frafall i skolen. Den teoretiske rammen for prosjektet vektlegger psykisk helse, angst, skolevegring, coping, resiliens og læringsmiljø. Studien baseres på data fra det kvantitative prosjektet ”Livet i skolen”, der det har blitt gjennomført en spørreundersøkelse i Sør-Trøndelag på 11 ungdomsskoler og 13 ulike videregående skoler. Spørreundersøkelsen er en tverrsnittundersøkelse, som tar for seg elever fra 10. klasse på ungdomsskolen og opp til 3. klasse på videregående. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU og Sør-Trøndelag Fylkeskommune, og skal rette søkelyset på frafall i den norske skolen. Min undersøkelse tar for seg dataene fra 1 og 2 klasse på videregående, men fokuset ligger hovedsakelig på 1. klasse på videregående. Datamaterialet har blitt analysert ved hjelp av SPSS, gjennom flere korrelasjonsanalyser, en-veisvariansanalyser (ANOVA) og en regresjonsanalyse. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom et prestasjonsorientert læringsmiljø, angst og skolevegring, til tross for at resultatene og sammenhengene er noe svake.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titleFaktorer ved skolen som kan bidra til skolevegring - En kvantitativ studie av sammenhengen mellom angst, skolevegring og et prestasjosorientert læringsmiljø blant elever i VG1nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record