Show simple item record

dc.contributor.advisorHøiseth, Marikken
dc.contributor.authorFinckenhagen, Karoline Rye
dc.contributor.authorDahlstrøm, Camilla
dc.date.accessioned2018-12-03T15:01:36Z
dc.date.available2018-12-03T15:01:36Z
dc.date.created2018-06-08
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18781
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575856
dc.description.abstractBakgrunn: Oppgaven ble utført i samarbeid med SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Helse. Temaet for oppgaven har vært overvekt hos barn, og hvordan dette kan forebygges eller behandles gjennom et digitalt selvhjelpsverktøy. Målet med oppgaven har vært å designe et konsept som fremmer brukernes opplevde mestring av eget kosthold, og å gjøre dette ved å integrere spillelementer i konseptet i tråd med våre foreslåtte retningslinjer for spillopplevelsesdesign. Metode: Spillopplevelsesdesign er en tilnærming der man benytter seg av spillmetodikk i designprosessen med det formål å designe spillaktige og motiverende opplevelser av mestring. Retningslinjene vi utarbeidet i en tidligere fordypningsoppgave spesifiserer at dette bør gjøres ved å identifisere ferdigheter en bruker må mestre for å kunne oppnå målene sine, for deretter å prototype og teste systemer der alle elementer er sentrert rundt utfordringene og målene knyttet til disse ferdighetene. En tilhørende prosessmodell beskriver en spillmetodisk tilnærming til det å designe spillopplevelser, og vi tok utgangspunkt i denne i utformingen av denne oppgavens designprosess. Prosessen vår var brukersentrert og hadde to distinkte faser: En innsiktsfase og en produksjonsfase. I innsiktsfasen ble det samlet inn informasjon om brukernes behov og andre faktorer som gjorde det mulig å spesifisere målgruppen, målsetningen og kravene til løsningen som skulle designes. I produksjonsfasen ble disse spesifikasjonene bearbeidet videre via en iterativ utarbeidelse av konsepter og prototyper. Resultater fra brukertester av prototypene informerte den videre utviklingen av løsningskonseptet. Resultater: Det resulterende konseptet er et spillkonsept der en familie trener opp sin evne til å spise grønnsaker, frukt og bær ved at de sammen gjennomfører utfordringer der de tilbereder disse matvarene på forskjellige måter. Spillet har som formål å bidra til forebygging av overvekt blant barn ved å motivere til et økt inntak av frukt og grønnsaker i hverdagen og trene både barn og voksne sine ferdigheter og kunnskap om tilbereding av sunn mat. Det søker å motivere ved å gjøre det å spise frukt og grønt til en mer positivt ladet aktivitet, der opplevelser av fellesskap, selvbestemmelse og mestring står sentralt. Dette resultatet ble evaluert opp i mot de spesifiserte kravene til løsningen. Anbefalinger til videre utvikling av konseptet presenteres i denne rapporten, i tillegg til en oppdatert versjon av modellen for den spillmetodiske prosessen som bedre samsvarer med vår nåværende forståelse av dette temaet.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Interaksjonsdesign
dc.titleDesign av spillkonsept for forebygging av overvekt hos barn - Med spillmetodikk som tilnærming i designprosessen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record