Show simple item record

dc.contributor.advisorEikevik, Trygve Magnenb_NO
dc.contributor.advisorVeiby, Ole Jørgennb_NO
dc.contributor.authorSolemdal, Yngvenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:54:07Z
dc.date.available2014-12-19T13:54:07Z
dc.date.created2013-09-16nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier648662nb_NO
dc.identifierntnudaim:10209nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/257531
dc.description.abstractKjøling av datasentraler står for en økende del av verdens elektrisitetsforbruk. I senere år har fokus dreid seg fra utelukkende å være på driftssikkerhet til å også omfatte energieffektivitet. Mer energiintensivt IT-utstyr, som også krever høyere kjøletetthet, gjør at mange ser på alternativ til tradisjonell dataromskjøling med bruk av luft. Et interessant og lovende alternativ for å bedre dataromskjøling er å innføre CO2 som kjølemedium. De syntetiske kjølemediene gjorde sitt inntog i mellomkrigstiden, etter andre verdenskrig var CO2 ikke lenger i bruk som kjølemedium. Etter noen tiår oppdaget man at de syntetiske kjølemediene har miljøskadelige effekter, og de har etter tur blitt vedtatt faset ut. Forskere med Prof. Gustav Lorentzen i spissen re-introduserte CO2 som et svært lovende kjølemedium på begynnelsen av 90-tallet, og det har siden fått stor utbredelse til ulike bruksområder. CO2 har likevel ikke slått an som kjølemedium for dataromskjøling. Det har blitt introdusert av noen selskap, og brukes i dag i noen få datarom, men det høye trykket som er nødvendig med CO2, har gjort at markedet har vært skeptisk.Dette prosjektet tok for seg en datasentral i Trondheim som har et kjøleanlegg med installert effekt på 100 kW. Dette kjøleanlegget bruker R-410A og isvann til å kjøle ned datautstyret. Det har blitt gjort målinger på anlegget, og på grunnlag av målingene ble det laget en modell som simulerer anlegget time for time gjennom et helt år. Resultatet fra dette prosjektet viser at dagens anlegg kjøres på del-last hele året.Datasentralen som ble studert i dette prosjektet dannet grunnlaget for et case slik at det var mulig å sammenligne CO2-systemene med dagens R-410A-kjølesystem i datasentralen. To ulike CO2 kjøleanlegg, et direkte system og et fylt system ble utarbeidet, og simulert i modellen som ble laget for dagens system. Det ble vist at det fylte CO2-anlegget vil bruke 24 % av energien sammenlignet dagens anlegg i løpet av et år, det direkte CO2-systemet vil bruke 51 % av energiens som dagens anlegg bruker i løpet av et år.Dette prosjektet ble utført i samarbeid med Gunnar Karlsen AS (GK), og på grunnlag av kostnader som ble oppgitt av GK er det utført en enkel økonomisk analyse. GK er også leverandør av dagens kjøleanlegg på datasentralen. Investeringskostnader og driftskostnader er lavere for CO2-anlegg enn for dagens anlegg. Service-kostnadene er lik for alle tre systemene. Okonomiske betraktninger i dette prosjektet viser at nåverdien av å installere et CO2-anlegg i et nybygg, i stedet for et tilsvarende anlegg som står på datasentralen i dag, er positiv. Årlige besparelser er høyest for å installere et fylt CO2-anlegg.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.titleCO2-kjølesystemer for data-/telesentralernb_NO
dc.title.alternativeCO2 Refrigeration Systems for Chilling of Computer and Telephone Unitsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record